Nyheter

Ryahallen i Göteborg vinner stålbyggnadspriset

En så kallad skivfilterbyggnad är årets bästa byggkonstruktion i stål, enligt Stålbyggnadsinstitutet.

Byggnaden, som ligger vid Ryaverkets vattenreningsanläggning i Göteborg, anses av juryn vara ”ett föredömligt exempel på hur stål i konstruktion och som materialval kan bidra till högklassig och identitetsskapande industriarkitektur och samtidigt bilda en både funktionell och tilltalande arbetsmiljö. En uppvisning i hur stålet effektivt och elegant använts för både detaljer och helhet”.

Den stålkonstruktionen är en komplettering till själva vattenreningsanläggning, en ny byggnad för 40 så kallade skivfilter som placerats i två hallar som byggts av tätt ställda stålramar.

Utöver detta segrande nybygge har Stålbyggnadskontoret och dess jury gett sitt hedersomnämnande till fyra byggprojekt som uppfyller prisets kriterier — att det är nydanande, förenar funktion med estetik, och gör stålets fördelar i till exempel konstruktion och ekonomi tydligt.

Ett hedersomnämnande gick till Dockums i Malmö, ett annat till Kanalbron i Karlstad, ett tredje till AE-Hallen på Stockholmsmässan och det fjärde till stationsuppgångarna vid Triangeln i Malmö.

Ryahallen i detalj

Byggherre: Gryaab

Arkitekt: KUB arkitekter

Stålkonstruktör: Ramböll Sverige

Stålentreprenör: Stålab