Nyheter

Ryskt byggfack säger ja till asbest

Hälsoriskerna med asbest vill ryska fackliga företrädare inte höra talas om. Ett asbestförbud hotar värdefulla jobb.

Även om vi i Sverige tar för givet ett 30-årigt asbestförbud, så är brytning av asbest och användning i främst byggbranschen fortfarande omfattande. Ryssland står för hälften av världens nyproduktion. 1 miljon ton av silikatmineralet krysotilit (vit asbest) utvinns ur gruvor i Ural och Sibirien. En del av denna asbest används inom landet, mycket exporteras.

Länder i Afrika, Latinamerika och Asien använder asbest i ventilationsanläggningar, isolering, tak, golv och som brandskydd vid rörgenomföringar. Informationen om hälsoriskerna är i det närmaste obefintlig. Fibrerna orsakar dammlunga, asbestos.

I mitten av oktober anordnade organisationen Wecf (Women in Europe for a Common Future) tillsammans med den ryska miljöorganisationen Eco-Accord, en konferens om hälsorisker med asbest i Moskva. Med i debatten fanns även FN-organisationen WHO och ILO, rapporterar tidningen VDI-Nachrichten.

Man krävde att Ryssland åtminstone följer den s k Rotterdamöverenskommelsen, som reglerar handeln med 29 bekämpningsmedel.

Men en reglering av asbestanvändningen skulle kunna hota viktiga arbetstillfällen. Andrej Kholzakow, företrädare för fackföreningsalliansen Chrysotil, vill inte nå något förbud. Sådana nej till förbud kommer från såväl fackföreningar som producenter i länder som Brasilien och Kanada.

Dock har under hösten Ryssland gått med på att medverka i ett WHO-program som har som mål att få ner asbestskadorna i Europa till noll.