Nyheter

S vill avskaffa uppskovsräntan

Socialdemokraterna tar ton och lovar väljarna att de tänker avskaffa uppskovsräntan på reavinstskatten vid en försäljning av bostaden.

”Räntan på den reavinstskatt man fått uppskov med då man sålt en bostad och köpt en ny kommer att tas bort vid ett maktskifte”, skriver Socialdemokraterna Tomas Östros och Carin Jämtin på DN Debatt i dag.

De skriver vidare att skatten är både orättvis och orimlig och att den drabbar stockholmarna extra hårt.

Enligt artikeln bor 27 procent av dem som har uppskov i just Storstockholm trots att befolkningen i samma område bara utgör 19 procent av landets totala population.

Det genomsnittliga uppskovet för de här stockholmarna är 530 000 kronor jämfört med 390 000 kronor för övriga landet.

Socialdemokraterna skriver att de inte vill göra några stora förändringar på fastighetsskatten. Däremot vill de införa tre förändringar.

1. Fastighetsskatten för villor och radhus med ett taxeringsvärde på mindre än fem miljoner kronor ska inte ändras jämfört med i dag. Men småhusägare med de minsta inkomsterna ska få sänkt fastighetsskatt genom att begränsningsregeln utvidgas.

2. De exklusiva villor som har ett taxeringsvärde på över fem miljoner kronor ska utöver dagens fastighetsskatt (så kallad fastighetsavgift) även betala en procent av värdet över fem miljoner kronor.

3. Den retroaktiva skatten på uppskov av reavinst vid bostadsflytt är orättvis och orimlig. Vi vill därför avskaffa ränteskatten på uppskov, som de facto kommit att bli en extra stockholmsskatt.

Ola Söderlind / Affärsvärlden

Läs fler affärsnyheter på www.affarsvarlden.se