Nyheter

S vill förstatliga järnvägsunderhåll

Foto: Anders Löwdin.

10 miljarder i ökat anslag till underhåll och krav på punktlighet.

Det är delar av en stor satsning på järnvägen som Socialdemokraternas partiledning presenterade på Stockholms centralstation.

– Vi vill presentera ett vallöfte som kommer att ge hundra tusentals svenskar en bättre start på dagen och stärka konkurrenskraften hos det svenska näringslivet. Det är en stor satsning på järnvägen, ett tågpaket vi kallar Fungera nu, sade Stefan Löfven, som tillsammans med Carin Jämtin, Magdalena Andersson och Mikael Damberg träffade press och resenärer på Stockholms centralstation på måndagen.

Under den kommande planperioden vill Socialdemokraterna lägga tio miljarder kronor på underhåll utöver de anslag som Alliansen redan lagt. Dessutom vill man förstatliga underhållet av järnvägen, ett arbete som kommer att inledas direkt efter ett maktskifte. Enligt Socialdemokraternas förslag ska staten ta över ansvaret när avtalen med dagens entreprenörer löper ut. 

Satsningen ska bland annat genomföras med vägslitageavgifter. 

Från Sveriges Byggindustrier välkomnar man järnvägssatsningen, men tror inte på ett förstatligande. ”Sannolikt måste organisatoriska åtgärder vidtas, men att låta Trafikverket sköta järnvägsunderhållet i egen regi är inte rätt väg att gå”, skriver man i ett pressmeddelande. 

– Det var inte bättre förr, när underhållet utfördes av en monopolleverantör inom dåvarande Banverket, säger Lars Redtzer, Infrastrukturansvarig på Sveriges Byggindustrier.

Här är de järnvägsreformer som Socialdemokraterna vill genomföra under nästa mandatperiod:

  • Förstatliga underhållet av de svenska järnvägarna.
  • 10 miljarder kronor i ökade anslag till underhåll av järnvägen.
  • Tydliga krav på tågens skick.
  • Krav på punktlighet och kapacitet vid tilldelning av tåglägen.
  • Frysta banavgifter.