Nyheter

S vill öka byggtakten

I Almedalen lovade Alliansen 100 000 nya bostäder.

Nu svarar Socialdemokraterna med 250 000 nya bostäder fram till år 2020.  

Bostadsbristen är en het valfråga. I Almedalen presenterade Alliansen ”Sverigebygget”, en storsatsning på bostäder och infrastruktur. Man lovade minst 100 000 nya bostäder fram till år 2035. Summan har senare plussats på med ytterligare 50 000 bostäder.

I sitt valmanifest lovar nu Socialdemokraterna 250 000 nya bostäder fram till år 2020, vilket man menar är en realistisk ökning jämfört med dagens byggtakt.

För att lyckas med målet presenterar Socialdemokraterna sex punkter.

Det förslag som sticker ut mest handlar om att staten ska tillhandahålla kapital för nybyggnation genom SBAB. Utgångspunkten är 3 miljarder kronor i eget kapital för denna verksamhet.

För att komma till rätta med bostadsbristen för unga föreslår man en miljard kronor årligen i stimulans till byggande av studentlägenheter och små hyresrätter.  Man vill också se en fördelning av en knapp miljard till kommuner som tar ansvar för att det byggs nya hyresrätter.

Sveriges Byggindustrier ger både ris och ros åt Socialdemokraternas bostadspolitik. Bland annat ställer man sig frågande till förslagen angående investeringsbidrag och subventionerad kreditgivning från SBAB.

–  Investeringsstöd skapar å sin sida en ryckighet och osäkerhet på marknaden som redan har tillräckliga svängningar beroende på konjunkturen. Det ger inte de långsiktiga och stabila spelregler som svensk byggindustri behöver för en sund konkurrens, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

 

FAKTA

Så vill Socialdemokraterna skapa 250 000 nya bostäder:

Byggbonus för studentbostäder och små hyreslägenheter

Stärk kreditgivningen för nybyggnation med 3 miljarder i stöd till SBAB årligen

Omfördelning av tillväxtmiljard för byggande av hyresrätter

Renoveringar av miljonprogramsområden

Skapa en nationell byggpakt