Nyheter

Så ändras utbildningarna

Praktiskt gymnasium ska inte längre ge högskolebehörighet. <br></br> — Det är definitivt inte bra, säger Thomas Gustavsson, Byggnads andre ordförande.

När Jan Björklund presenterade regeringens gymnasiereform stod det klart att det blir en återgång till det gamla. Skillnaden mellan praktiskt och teoretiskt gymnasium ska bli större än i dag.

— Det är bra att man lägger större vikt vid praktiken men eleverna på byggprogrammet kommer att missa teori, säger Thomas Gustavsson.

Lars Tullstedt, ansvarig för kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier är övervägande positiv till gymnasiereformen, som i stort går i linje med de förslag gymnasieutredningen lade fram. Nyordningen kommer att leda till att arbetsgivarna engagerar sig mer i tekniska programmet.

— Vi kommer att få ökat inflytande över utbildningarna och kommer att kunna vara med och ändra dem över tid och det är bra, säger Lars Tullstedt.

Elever från yrkesprogrammet kommer inte att få högskolebehörighet. Däremot garanteras de möjligheten att läsa in behörigheten senare.