Nyheter

Så är den perfekta medarbetaren

Så här skulle en platsannons kunna se ut, om man baserade den på Nackademins undersökning.
Söker ditt företag en ny medarbetare som är ansvarsfull, motiverad, engagerad, kommunikativ och självständig?
Då är ni inte ensamma. 
Det är nämligen de vanligaste egenskaperna som efterfrågas i platsannonser för bygg- och anläggningsbranschen. 
Det visar en ny rapport från Nackademin. 

Rapporten heter Jakten på den perfekta kompetensen och i den har Nackademin kartlagt 191 231 platsannonser på Arbetsförmedlingen och Monsters platsbanker som publicerats mellan december förra året och april i år.
Rapporten visar hur samma egenskaper återkommer, oavsett bransch och yrkesroll. 
 
De mest efterfrågade egenskaperna, sett till alla branscher, är: motiverad (finns med i 46 procent av annonserna), engagerad (44), ansvarsfull (41), kommunikativ (35) och flexibel (31).
– Det är förvånande att alla letar efter samma typ av person, inte minst med tanke på att det samtidigt pågår en diskussion om mångfald på arbetsplatserna. Jag trodde att vi skulle hitta fler nischade egenskaper för branscher eller arbetsplatser, säger Martina Lindgren, marknadschef på Nackademin. 
 
Varför det ser ut på det sättet är svårt att svara på, men hon tror att en förklaring kan vara att de som jobbar med rekrytering helt enkelt har för mycket att göra och i stället för att fundera på vilken typ av person som skulle komplettera teamet så utgår man från en tidigare annons, eller en mall. 
 
Skillnaden mellan de mest efterfrågade egenskaperna inom Bygg- och anläggningsbranschen och alla branscher totalt sett är att inom bygg vill man hellre ha medarbetare som är självständiga än flexibla. 
– Det blev jag glad när jag såg och jag tycker att det stämmer väl överens med branschen. En byggchef måste kunna jobba självständigt och händer det saker på bygget måste man snabbt kunna hitta lösningar. 
 
Teknisk, fysiskt stark, lösningsorienterad, strategisk och ordningsam är ord som förekommer mer i bygg- och anläggningsbranschens annonser än i de övriga branscherna. 
– Det känns tråkigt att en bransch som jobbar med jämställdhet och för att få in fler kvinnor kontinuerligt efterfrågar fysisk styrka. Jag tycker inte att det går ihop. I dag finns dessutom hjälpmedel för att undvika exempelvis tunga lyft, säger Martina Lindgren. 
 
Vanligt förekommande ord och uttryck i bygg- och anläggningsbranschens annonser är körkort, universitet, tidigare erfarenhet, nyutexaminerad och AutoCAD.
Att man specifikt söker nyutexaminerade är något som utmärker bygg- och anläggningsbranschen. 
 
–  Vi tycker förstås att det är synd att universitet som utbildningsform nämns, men inte yrkeshögskoleutbildningar. Men det viktigaste är att de som jobbar med rekrytering börjar diskutera det här och fundera över vilken typ av person man vill ha och hur behoven ser ut framöver.
 
I kartläggningen ingår fem branscher. Förutom Bygg/Anläggning är det Data/ IT, Försäljning/Inköp/Marknadsföring, Kultur/Media/Design och Vård/Hälsa/Omsorg som granskats.
Den visar också att det finns visas geografiska skillnader i vad som efterfrågas. 
I Östergötland och Örebro ska medarbetaren vara organiserad, på Gotland bra på att samarbeta och i Stockholm och Uppsala självständiga.
 
 
Martina Lindgrens tips för en bättre rekryteringsprocess: 

Fundera över ditt team som helhet. Vad skulle komplettera gruppen, vilken personlighet saknas?
 Ta dig tid att reflektera över vilken kompetens ni behöver långsiktigt och hur ni bäst kan beskriva den. Det tjänar du på i längden.
Snegla inte på konkurrenterna. Försök istället att hitta de egenskaper som bäst speglar den medarbetare som skulle trivas på just ert företag, i er företagskultur.