Nyheter

Så blir de första kvarteren i Norrtälje hamn

Så här kommer hyresrätterna i Norrtälje hamn att se ut. Alla platta tak ska användas för exempelvis odling, solceller och umgängesytor. Bild: C.F Møller

Nu har en milstolpe för utvecklingen av Norrtälje hamn presenterats.
Den första markanvisningen är klar och det är Slättö som ska bygga tre kvarter med totalt 400 hyresrätter.

Norrtälje hamn ska bli en levande stadsdel med plats för bostäder, parker, torg, kajstråk, handel, rekreation och service.
Här ska det byggas mellan 1 800 – 1 950 nya lägenheter och ge plats för cirka 4 500 personer.
– Stadskärnan kommer att fördubblas och staden kommer att flyttas närmare vattnet, säger Roger Gustafsson, projektledare för Norrtälje hamn.

Upplåtelseformerna för lägenheterna kommer att bli i blandad form, men i de aktuella kvarteren har kommunen avyttrat mark specifikt för hyresrätter. Kommunstyrelsen har fattat beslut om markanvisning och det blir Slättö Förvaltning AB som vinner.

Projektet omfattar 30 000 BTA och på ytan ska det byggas 400 hyresrätter, i storlekarna ett till fyra rum och kök.
Detaljplanearbetet inleds i vår och man räknar med produktionsstart 2017 för de första lägenheterna och inflyttning 2018. Bygge och inflyttning sker etappvis, med de sista hyresgästerna på plats år 2020.
– Vi är väldigt glada och hedrade över att få vara med och utveckla Norrtälje hamn, säger Henrik Nordlöf, vice vd på Slättö.

Husen är ritade av arkitektbyrån C.F Møller. De har valt trä i både stomme och fasad, gröna tak och lokaler i alla bottenplan.
– Bostadshusen kommer att ha olika karaktär, för att få en känsla av levande stadsdel, säger arkitekt Ola Jonsson.

Husen byggs runt en innergård, men det finns portiker mellan husen för att öppna upp mot vattnet och för att det ska bli lätt för alla, inte bara de som bor i husen, att röra sig i området.
I hela projektet finns ett grönt tänk, med bland annat möjligheter till odling, solceller, avläsning av el och vatten i varje lägenhet.

I anbudsprocessen har Norrtälje kommun ställt krav på spännande förslag och innovativa lösningar, och de är mycket nöjda med det vinnande förslaget från Slättö.
– Med den här markanvisningen är ribban lagd. Det här kvarteret är tongivande för hela hamnen, säger Roger Gustafsson.

Parallellt pågår arbete med flera markanvisningar, arbete med bron mellan hamnen och Socitetsparken och försäljning av mark.
Ska man vara petig så är det aktuella kvarteret inte den första markanvisningen, men kommunen har valt att presentera den så eftersom det är den första efter att inriktningen ”En levande stadsdel för barn, båtar och bad” antogs.