Nyheter

Så blir Hallonbergens nya område

Idéskiss för Umami Hallonbergen. Bild: Wallenstam

Wallenstam börjar i år bygga ett helt nytt område i Hallonbergen Sundbyberg, Umami.
Här planeras för cirka 900 nya lägenheter som kompletteras med affärslokaler och mötesplatser.

Den första etappen med drygt 200 lägenheter och kommersiella ytor har planerad byggstart sista kvartalet 2016.
Utvecklingen av redan befintliga lokaler och fastigheter påbörjas direkt.

Detaljplanen för den utvecklingstomt som Wallenstam förvärvade i mars 2015 är antagen, nu tas nästa steg tillsammans med arkitekter och stadsutvecklare.
Namnet ”Umami” kommer från den femte grundsmaken, något alla känner igen men kanske inte omedelbart kan definiera. Blandad arkitektur, blandade hyresrätter och bostadsrätter samt fokus på hälsa, aktivitet och nära till upplevelser ska bidra till att skapa den känslan.

– Vår vision för Umami är inte bara att utveckla en tomt, utan att bidra till utvecklingen av ett nytt område. Under en tioårsperiod framöver kommer vi att utveckla ett nytt inspirerande område med ett brett utbud av bostäder, affärer, restauranger, mötesplatser och öppna ytor, säger Wallenstams vice vd Mathias Aronsson, i ett pressmeddelande.

– Förutom byggandet av cirka 900 bostäder kommer projektet Umami också att stärka stadsmässiga värden för hallonbergsborna och kunna bli en spännande destination för alla sundbybergare, säger Stefan Bergström (C), stadsmiljö- och exploateringskommunalråd.

Ett led i utvecklingen av stadsdelen är att engagera både de som bor i Hallonbergen idag och de som kan tänkas flytta dit.
Med start under våren kommer därför flera evenemang att genomföras för att öka delaktigheten i projektet.
Man inleder med aktiviteter 7-8 maj, då över 50 väletablerade och kända street-art artisters verk visas inför besökarna i en av de befintliga fastigheterna som ska utvecklas och byggas om.
En del av verken arbetas också fram på plats under själva eventet.

En analys av vilka boendeformer och trender som lockar i framtiden ligger till grund för arbetet.
Arkitektbyråerna Sandell & Sandberg och Fojab samt reklambyrån BerntzonBylund arbetar med Wallenstam för att i detta första skede förverkliga visionen för Umami Hallonbergen.