Nyheter

Så byggs halvön vid Masthuggskajen

Nästa år påbörjas grundläggningsarbetet för halvön som ska byggas vid Masthuggskajen. Bild: Stena Fastigheter.

För att komma till rätta med den göteborgska leran byggs halvön vid Masthuggskajen med L-stödslösning. Nästa år påbörjas bygget och inflyttning i de första kontorsbyggnaderna beräknas ske 2025. 

Vid ett frukostseminarium på torsdagsmorgonen berättade kommunala bolaget Älvstranden Utveckling om planerna för den två hektar stora halvön som ska fyllas med bostäder, kontor, skola, restauranger och kaféer. En fråga som diskuterats är hur själva grundarbetet ska utföras. 

– När man började titta på det här i detaljplanearbetet så hade man en idé om att göra en så kallad kofferdamm, alltså att man inhägnar ett område med en spont och fyller detta med massor. Men det valdes bort eftersom det blir för tungt för leran och därför kan leda till sättningsskador, berättade Cecilia Andersson, fastighetsutvecklingschef på Älvstranden Utveckling, som är byggherre för halvön.  

I stället kom man tillsammans med fastighetsägarna Stena Fastigheter, Elof Hansson Fastigheter och Riksbyggen samt trafikkontoret fram till att L-stödslösningen var rätt teknisk lösning att använda.
–  Det fungerar som så att man sänker ner ett L-format betongfundament och på det lägger man ett påldäck och bygger sedan ovanför detta. Under allt detta gör vi en grundläggning i form av pålar. 

Det man kom fram till var också att hela grundläggningen måste göras i en sekvens. 
– Utmaningen är att vi har olika fastighetsägare, men vi har jobbat hårt för att skriva avtal och göra överenskommelser som möjliggör för Älvstranden Utveckling att handla upp allt detta i ett bygge. Det vi vinner på detta är att Älvstranden har hand om helheten i grundläggningsarbetet och vi får gjort allt i en sekvens. 

Därefter ska fastighetsägarna själva stå bakom sina byggnader; Stena kommer att resa både kontor och bostäder, Riksbyggen bygger bostäder och Elof Hansson kontorshus. 

Nuvarande detaljplan togs fram 2018 och vann laga kraft 2019. Rune Arnesen är stadsutvecklingschef på Älvstranden Utveckling. 
– Det är mycket redan som har hänt i området och som ingår i detaljplanen för Masthugget. Vi har bland annat fyra stora projekt som nu pågår och som planeras vara klara nästa år: Balders hotell Draken, NCC har två stora kontorsbyggnader (Stuveriet och Brick Studios, reds. anm) samt Stenas Stuveriet. Dessutom har staden genom trafikkontoret påbörjat sina arbeten med att förbereda för trafik- och ledningsförflyttningar.

Nästa år ska de befintliga kajerna vara rivna, skyddsspont ska ha slagits och grundläggningen ska gradvis ha påbörjats, enligt Rune Arnesen. Inflyttning i de första kontorslokalerna beräknas ske 2025 och året efter i de första bostäderna. 
– Jag tror allt kommer att stå klart 2026, 2027. Den slutliga gestaltningen för alla byggnader är inte klar än, men det blir många höga hus och häftiga byggnationer. Sett från älven får Göteborg en helt ny skyline. 

Förutom huskroppar och vägar på halvön kommer två parker att byggas i området; Järnvågsparken på cirka 6000 kvadratmeter byggs på överdäckningen av Götatunneln, som slingrar sig under området, och Masthuggsparken kommer att byggas lite norr om Masthuggstorget. Totalt kommer drygt 300 träd att planteras ut i området.  

Fakta Masthuggskajen

Halvön, som är en del av projekt Masthuggskajen, byggs norr om Folkets hus på Järntorget, vid Rosenlundskanalens förlängning. Den kommer få en totalyta på 20 000 kvadratmeter, vara 200 meter bred och sträcka sig 100 meter ut i älven. Projekt Masthuggskajen är samtidigt en del av det stora stadsutvecklingsprojektet Älvstaden. Totalt kommer cirka 1 300 bostäder att byggas vid Masthuggskajen och närmare 6000 arbetsplatser att skapas.