Nyheter

Så får du ditt bolag att växa

Q-gruppens grundare, ägare och vd Jan Henriksson ger sina bästa råd.
 • Se till att ha en liten personal­omsättning.
 • Bygg företagskultur. Det är viktigt att företaget har en tydlig identitet som medarbetarna kan identifiera sig med. Q-gruppen uppmärksammar till exempel företagets födelsedag varje år med ett seminarium.
 • Se till att ha en tydlighet i organi­sationen. Medarbetarna ska förstå organisationen, veta vad alla gör och veta att alla är lika viktiga.
 • Skapa trygghet för de anställda.
 • Skilj inte mellan tjänstemän och yrkesarbetare. På Q-gruppen får alla medarbetare samma introduktion när de anställs.
 • Informera mycket. De anställda vill veta vad som händer i företaget.
 • Q-gruppen skickar ut ett informationsblad varje månad.
 • Hitta en balans mellan förnyelse och kontinuitet i företaget. Förnyelse måste ske i små steg så att drastiska förändringar undviks.
 • Eliminera risker. Ta bara uppdrag som är genomtänkta och som företaget behärskar.
 • Prioritera stabilitet före tillväxt.
 • Väx med förstånd.