Nyheter

Så fungerar rot-avdraget

Redan nu kan privatpersoner ansöka i efterhand för att få skattelättnad för renoveringsarbeten. Men från och med nästa sommar ska rot-avdraget ges redan vid köpet, så att köparen endast betalar hälften av arbetskostnaden. Hantverkaren får sedan vända sig

Den 5 december meddelade regeringen att rot-avdraget återinförs och permanentas. En proposition om rot-avdraget kommer att lämnas till riksdagen under våren 2009.

Så här kommer det att fungera i praktiken:

Rot-avdraget innebär att den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader eller underhåll av ett småhus eller bostadsrätt får en skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden. Maximal skattereduktion är 50 000 kronor per år och individ.

Regeringens förslag innebär att rot-avdraget förs in i det nuvarande systemet för skattereduktion för hushållstjänster. Beloppen för de olika arbetena läggs ihop, vilket innebär att två personer som äger en villa kan få skattereduktion med maximalt 100 000 kronor per år för renovering och hushållsnära tjänster.

Rot-avdraget gäller för arbeten som påbörjades från och med måndagen den 8 december 2008.

Renoveringsarbete som utförs mellan den 8 och 31 december 2008 läggs till år 2009. Maxbeloppet om 50 000 kronor på skattereduktionen för 2009 omfattar alltså även perioden 8-31 december 2008.

Från och med den 1 juli 2009 ska skattelättnaden kunna ges direkt vid köpet. Fram till dess ska hantverkare fakturera hela beloppet. Den som köper renoveringstjänsten kan sedan ansöka om skattereduktion hos Skatteverket i 2010 års taxering. Den som vill få pengarna snabbare kan begära jämkning av skatten hos Skatteverket.

Med de nya reglerna som träder i kraft den 1 juli 2009 betalar köparen halva arbetskostnaden inklusive moms till säljaren. Sedan får säljaren begära ut den andra hälften av arbetskostnaden hos Skatteverket.

Skattereduktionen för renoveringsarbeten kopplas till individen på samma sätt som för hushållsnära tjänster. Det innebär att det är ägaren av en villa eller en bostadsrätt, och alltså inte fastighetsbolag, som kan få skatteavdrag för renoveringsarbeten.

Minimibeloppet för att få en skattereduktion är 1 000 kronor per år, precis som för de hushållsnära tjänsterna. Regeringen har dock föreslagit att minimibeloppet ska tas bort från och med den 1 juli 2009.

Energibesparande åtgärder kan ses som reparation, underhåll eller om- och tillbyggnad och kan därför medge skattereduktion. Men rot-avdrag ges inte för arbete som man får annat bidrag för från stat, kommun eller landsting.

Orsakerna till att regeringen inför ett permanent rot-avdrag är att dämpa effekterna av den ekonomiska krisen och att minska svartarbetet.