Nyheter

”Så fungerar snurrorna och flyget tillsammans”

Vindkraftverken får inte utgöra direkta flyghinder och påverka flygsäkerheten och insatsförsvaret. Det anser Anders Jonsson på Luleå Kallax flygplats.

Kallax-chefen Anders Jonsson anser att flyget, både civilt och militärt, måste leva ”i symbios” med vindkraften. Han vill ha kontroll över vilka verk som byggs inom hela flygledningsområdet, som motsvarar 5 gånger 70 mil. – Där vill vi ha samråd, säger han. Det handlar förstås om höjden, dagens vindkraftverk kan vara 200 meter höga. Men inte bara – ett annat skäl är att vinterdagarna är korta i norra Sverige och militära plan måste kunna flyga i mörker, med ”nattglasögon”, så kallade NVG. Vindkraftverk över 150 meter i höjd måste ha toppljus. Vita blixtrande starka ljus. Enligt Anders Jonsson motsvarar deras ljustyrka 100 000 stearinljus, vilket riskerar att störa NVG-apparaturen och blända piloterna. Hans lösning är att man inför radarbevakning över de största vindkraftsparkerna. Då kan ljusen vara släckta fram till dess att ett plan flyger in över själva vindkraftsparken. Det skulle underlätta när försvaret vill övningsflyga på låg höjd och minska risken för att civila och militära piloter bländas vid start och landning.