Nyheter

Så går huset med plus

För ett år sedan stod det första passivhuset i Lerum klart. Nu tar det kommunala bostadsbolaget Förbo ett nytt steg och bygger ett hus som producerar mer energi än vad det förbrukar.

Förra året räknade Forum för energieffektiva byggnader fram att det fanns 400 lägenheter i svenska passivhus. Men nu har byggjättarna Skanska och NCC flera stora projekt på gång. Det kan innebära en fördubbling av antalet energisnåla lägenheter i Sverige. Passivhus är extra väl isolerade och lufttäta, med bra ventilationssystem som återvinner värmen inne i huset. De flesta passivhusen använder mindre än 60 kWh/kvadratmeter och år.

Till det yttre ser Höjdenvändan ut som många andra, svenska bostadsområden. Husen liknar radhus, med en lägenhet på övervåningen och en i markplan.

Men de nya hyresrätterna i Lerum ska bli extra täta, med tjock isolering i väggar, tak och golv. Alla fönster får tre glas, fyllda med gas och på taken monteras solfångare.

– Vi satsar på att bygga ett av Sveriges energisnålaste flerfamiljshus, säger Krister Lundgren, inköps- och miljöchef på bostadsbolaget Förbo.

Byggforskaren och konsulten Karin Adalberth flyttade i slutet av förra året in i Villa Åkarp mellan Malmö och Lund. Hennes hus är det första i Sverige som producerar mer värme och el än vad det använder.

Så långt når dock inte Förbo. Här rör det sig snarare om ett ”plusvärmehus”.

Huset producerar mer värme än det behöver för uppvärmning av luft och vatten. Överskottet säljs sedan till det lokala fjärrvärmenätet under den varmare delen av året.

Däremot genererar husen i Lerum ingen el.

– Som systemet för försäljning ser ut i dag lönar det sig inte att producera och sälja el, säger Krister Lundgren.

Men enbart samarbetet med fjärrvärmebolaget är ”unikt”, anser Karin Adalberth.

– Normalt är energiproducenterna lite rädda för den här typen av samarbete, därför är det här utbytet så spännande. Man utnyttjar ju systemet mycket effektivare, säger hon.

Totalt räknar Förbo med att huset kommer att gå plus på energi – om man inte räknar med den el som hushållen använder.

Den totala energianvändningen för de 32 lägenheterna ligger på 54 kWh per kvadratmeter och år, inklusive värme, varmvatten och fastighetsel. Husets solfångare producerar 58 kWh per kvadratmeter per år.

Ett jämförbart svenskt flerfamiljshus har ungefär dubbelt så hög förbrukning.

Planerad byggstart för Höjdenvändan är i juli i år och inflyttningen ska vara klar hösten 2011. Hyran kommer att ligga på cirka 1?450 kronor per kvadratmeter och år – ungefär på samma nivå som Förbos övriga nyproduktion.

Större delen av den högre investeringskostnad som miljötekniken innebär tar Förbo självt.

– Eftersom vi förvaltar husen tjänar vi in det på lägre driftskostnader, säger Krister Lundgren.

Förbo ägs av kommunerna Härryda, Kungälv, Lerum och Mölndal.

Fler passiva lägenheter på gång

Förra året räknade Forum för energieffektiva byggnader fram att det fanns 400 lägenheter i svenska passivhus. Men nu har byggjättarna Skanska och NCC flera stora projekt på gång. Det kan innebära en fördubbling av antalet energisnåla lägenheter i Sverige.

Passivhus är extra väl isolerade och lufttäta, med bra ventilationssystem som återvinner värmen inne i huset. De flesta passivhusen använder mindre än 60 kWh/kvadratmeter och år.Fler passiva lägenheter på gång