Nyheter

Så här kommer Living Lab att se ut

Så här ser Living Lab ut. Ritning: Tengbom

HSB har lämnat in bygglovsansökan för HSB Living Lab, det unika forskningsprojektet för framtidens boende.
Huset kommer att byggas på Chalmers campusområde i Göteborg och är ritat av arkitektkontoret Tengbom. 

HSB Living Lab är en flyttbar forsknings-, demonstrations- och bostadsarena. Här kommer 30-35 studenter och gästforskare i alla åldrar och nationaliteter att bo samtidigt som forskning på innovativ teknik, hållbarhet, arkitektur och sociala samband sker, dygnet runt.

– Det är med stor glädje som vi kan presentera huset där all spännande forskning och boendeutveckling ska ske. Nästa stora steg är när de boende flyttar in och forskningen sätter igång. Här ska vi utveckla framtidens boende tillsammans med de boende, säger Sanna Edling, hållbarhetsansvarig och projektledare för HSB Living Lab, i ett pressmeddelande. 

Tengbom ingår också i det långsiktiga partnersamarbetet kring forskningen inom ramen för HSB Living Lab.
– Vi är stolta över att presentera ritningarna på HSB Living Lab. Byggnaden har utvecklats för att förändras över tid genom ett brett samarbete där en rad kompetenser samverkat. Gestaltningen interiört och exteriört har formats efter forskningens behov, exempelvis genom fasader med utbytbara fasadmaterial. Vi har utvecklat en byggnad som ärligt och lekfullt speglar den levande forskningsplattform som den kommer att vara säger Peter Elfstrand, uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom.

– Byggnaden är konstruerad med hänsyn till de behov forskningen ställer på anpassningsbarhet, utveckling samt utvärdering av framtidens bostäder och långsiktigt hållbara lösningar. Att delta i sökandet efter denna nya kunskap är oerhört viktigt för oss på Tengbom för att kunna stärka oss i arkitektrollen. Utifrån byggnaden kan vi laborera med allt från arkitektoniska kvaliteter, funktioner, hållbara lösningar och material till metoder för interaktion med de boende, säger Cecilia Holmström, arkitekt och ansvarig för Tengboms partnerskap i HSB Living Lab.

– Genom att HSB Living Lab kommer att vara granne med Chalmers får vi en värdefull närhet till forskningen. Det är en av de viktigaste nycklarna till att systematiskt utveckla det goda boendet. Nu ser vi fram emot att forma framtidens boendemiljöer tillsammans med våra partners, säger Sanna Edling.

Projektet är tidsbegränsat på tio år och kommer att byggas av flyttbara moduler. Byggstart är planerat till mars 2015 och 1 november är det inflyttningsdags för de singlar, par och familjer som ska bo och i vissa fall forska här.

När de boende flyttar in – flyttar också forskningen in i huset. En rad forskningsprojekt kopplade till HSB Living Lab pågår redan och resultaten från forskningen kommer att presenteras löpande under åren som byggnaden finns på platsen.