Nyheter

Sa ja till bussterminal vid Slussen

Interiör bussterminal i Katarinaberget - Källa: Foster + Partners 2014.

Bussterminalen vid Slussen klubbades igenom i kommunfullmäktige i Stockholm under måndagskvällen. 
Om detaljplanen vinner laga kraft har projekt Slussen ett uppdrag att planera för en eventuell byggstart runt 2019. 
 
Det omstridda bygget av en ny bussterminal under Katarinaberget vid Slussen har tagit det första steget mot att bli verklighet. Under måndagskvällens kommunfullmäktige godkändes detaljplanen. Det enda parti som motsatte sig antagandet av detaljplanen var Sverigedemokraterna.

Terminalen kommer att byggas som tre tunnlar ett 20-tal meter under Katarinavägen. 

”Beslutet vinner laga kraft om inget överklagande görs inom tre veckor från det att protokollet har justerats”, skriver Stockholm stad på sin hemsida.

De arbeten som regleras i detaljplanen för bussterminalen ligger några år framåt i tiden och kommer inte att påbörjas förrän planen vunnit laga kraft. Om detaljplanen vinner laga kraft har projekt Slussen ett uppdrag att planera för en eventuell byggstart runt 2019. Om så sker kommer terminalen stå klar cirka 2023, enligt Stockholm stad.