Nyheter

Så kan konkurrensen i upphandlingarna bli bättre

Ann Fryksdahl, Enhetschef, Konkurrensverket, Mattias Kvist, vd, FÖ Byggnads AB, Johan Almesjö, vd, HBV och Kajsa Hessel, Ordförande, Byggcheferna. Foto: Anna Sjöström

Många inom byggbranschen tycker att konkurrensen fungerar dåligt och att det förekommer karteller, det visar en enkätundersökning som Konkurrensverket låtit genomföra.
Vad kan man göra åt det?
Utbildning, mer resurser på upphandlingar, och att de som gör upphandlingar ska rensa bort onödiga krav, är några lösningar enligt paneldeltagarna, där byggchefernas ordförande Kajsa Hessel fanns med.  

Bakgrunden är Konkurrensverkets rapport ”Konkurrens i byggbranschen”. Verket har tillsammans med Demoskop gjort en undersökning kring korruption och karteller inom offentlig upphandling.
De har genomfört drygt 1 200 intervjuer med aktörer inom byggbranschen.

Rapporten, som presenteras i sin helhet till hösten, visar att byggbranschen har lågt förtroende för byggbranschen. Det finns till exempel en utbredd skepsis till hur konkurrensen fungerar och hur företagen agerar. Hälften av de tillfrågade tror också att det förekommer karteller i branschen.

Andra slutsatser är företag undviker att lämna anbud om det tror att upphandlingen inte går rätt till, ett lågt förtroende för myndigheter och att en majoritet tror att risken att myndigheterna avslöjar en kartell är ganska liten.
– Det är också en väldigt oroväckande utveckling att se att det genomsnittliga antalet anbud per upphandling sjunker och att antalet upphandlingar som bara för ett anbud ökar, sa Hanna Witt, moderator och Utvecklingschef, Konkurrensverket.

Vad man kan då göra för att skapa bättre, effektivare och sundare konkurrens inom byggupphandlingar?
Panelen bestående av Kajsa Hessel, Ordförande, Byggcheferna, Johan Almesjö, vd, HBV, Mattias Kvist, vd, FÖ Byggnads AB och Ann Fryksdahl, Enhetschef, Konkurrensverket hade flera förslag på lösningar.

– Vi behöver vaccinera våra chefer, det vill säga lära dem affärsetik, varför det är viktigt och hur fungerar det, sa Kajsa Hessel.
Hon pratade också om Byggchefernas arbete med att stoppa machokulturen, en kultur som medför att det tas risker, både affärsmässiga och sådana risker där man riskerar olyckor på arbetsplatsen.

– Vi jobbar för att ändra inställningen till LOU. Många som gör upphandlingar tycker att lagen kan vara begränsande. Men faktur är att det finns stora möjligheter inom den, bara man vågar testa något nytt. Ett tips till den som gör upphandlingar är att rensa bland kraven och inte använda dem slentrianmässigt. Det är också viktigt för de som upphandlar att göra uppföljningar för att se om de fick bästa anbudet. På så sätt lär man sig av tidigare upphandlingar, sa Ann Fryksdahl.

Johan Almesjö ville professionalisera inköpen och lägga mer tid före och efter avtalen.
– Det behöver läggas mer resurser på inköp och upphandlingar. Det gäller också att den som upphandlar är transparent och tydlig med vad de vill köpa, sa han. 

Mattias Kvist berättade att de var missnöjda med hur upphandlingarna gjordes i Sala kommun.
– Det var ofta fel i upphandlingarna och det ställdes orimliga krav. Till exempel omsättningskrav på 150 miljoner kronor som gjorde att vi lokala aktörer inte hade en rimlig chans.
Så de bestämde sig för att agera mot politikerna. Eller med. Diskussioner ledde till ett samarbetsavtal.
– Målet är att få fram bra upphandlingar där lokala aktörer inte stängs ute. Ett förslag kan vara att dela upp en upphandling i mindre bitar, så att mindre aktörer också har en chans, sa Mattias Kvist.  

Kajsa Hessel påpekade också att byggbranschen är en utsatt bransch, med tanke på bland annat att man jobbar projektbaserat, att det är en relationsintensiv bransch och att det är relativt lätt att starta en byggfirma.
– Därför jobbar vi mycket med kultur, struktur och utbildning, sa hon.

Rikard Jermsten, Generaldirektör, Konkurrensverket, avslutade seminariet. Han sa att det är ett jätteproblem att företag undviker att lämna anbud om de tror att det finns oseriösa anbudsgivare.

– Jag tror att vi varit naiva i Sverige. Vi har inte trott att det förekommer mutor, karteller och liknande här.

Hans tips till de som gör upphandlingar var bland annat:
– Se över kraven. Till exempel omsättning och språkkrav är inte alltid nödvändiga, upphandla på funktion och inte pris, följ upp och säkerställ att ni fått det ni begärt och ta tvisten under pågående avtal om ni inte fått det.

Han uppmanade också beställare och leverantörer att höra av sig till Konkurrensverket om de misstänker oriktigheter och berätttade att Konkurrensverket har en visselblåsarfunktion där man kan vara anonym.

Seminariet ”Hur får vi bättre konkurrens i byggupphandlingar” arrangerades av Konkurrensverket.