Nyheter

”Så kan vi lyfta branschen”

Kajsa Hessel är ordförande i Byggcheferna.

Hon har en bakgrund som beteendevetare och har haft chefsroller i flera olika branscher. Hon halkade in i byggbranschen via ett hissmöte.

Med Nima Assadi pratar hon om hur byggbranschen i Sverige ska bli ska världens bästa, var är vi idag, vad är ett gott ledarskap, hur stöttar vi chefer, hur når man balans mellan resultat och relationsinriktning och vad vi alla kan göra för att bidra till en bättre bransch.

– Det finns faktorer i branschen, som till exempel det omedvetet exkluderande beteendet, som vi måste lösa om vi ska få branschen att lyfta, säger Kajsa Hessel.

Lyssna här: