Nyheter

Så klarade de jättelyftet

Det stora brolyftet gick snabbare än beräknat. I ett vindstilla mörker sänktes den 327 ton tunga fackverksbron ned till sina landfästen på vardera sidan av järnvägen i centrala Sundbyberg.

Det hela var över på en och en och halv timma. Lyftkranen, som sägs vara störst i Norden, lyfte upp den kombinerade fackverks- och betongbron några meter över den fyrfiliga järnvägen, vred bron så att den korsade spåren parallellt och sänkte sedan ner den 76 meter långa brokonstruktionen och la den försiktigt på sina landfästen. Lyftkranen var gul, bron var röd, kamerorna blixtrade i mörkret och strålkastarna försökte omvandla kvällsmörkret till dagsljus. – Det gick som en dans men något annat var inte att vänta, sa Krister Enarsson från företaget Havator, specialist på den här typen av extrema lyft. Det verkliga jobbet gjordes veckor innan det avgörande lyftet: beräkningarna, förberedelserna, markförstärkningarna intill järnvägen i Sundbyberg, monteringen av kranen, alla proven och testerna av utrustningen. Så sent som några timmar före slutlyftet hade man gjort ett provlyft. Att bron lades på plats så sent på kvällen berodde dels på att det inte är lika störande för trafiken, dels att det brukar vara mer vindstilla på kvällar och nätter. Över sex sekundmeter får det inte blåsa. Nu ska jättekranen tas isär och delarna ska köras några kilometer mot nordväst, till Swedbank Arena och Arenastaden i Solna. Där har Peab fått uppdraget att uppföra två broar – byggda av finska Ruukki – som sätts ihop till en sammanhängande broenhet över järnvägen vid Solna station. Den ena ska lyftas på om några veckor från den västra sidan, den andra ett par veckor senare på den östra. Beställare av bron i Sundbyberg är Storstockholms Lokaltrafik (SL). NCC har entreprenaden med brolyftet.

Youtubeklipp med brolyftet för Tvärbanan

Kombo av fackverks- och betongbro

  • Tvärbanan är en snabbspårväg som korsar järnvägen mellan Sundbyberg och Solna på en egen bro. Bron över Mälarbanan är en kombinerad fackverks- och betongbro.
  • Fackverket är 76 meter långt, 11 meter högt och vägde 327 ton vid lyfttillfället. Det ansluter till en 120 meter lång betongbro som leder till Solna Business Park.