Nyheter

Så kombineras säkerhet och öppenhet

När Södertälje kommun ville samla sin service i ett nytt stadshus var öppenhet, tillgänglighet och demokrati ledord för arkitekterna. <br></br> — Det var en utmaning att kombinera hårda säkerhetskrav och öppenhet, säger Svante Bergman på BSK A

Det nya stadshuset i Södertälje invigdes den 1 november. Invigningsceremonin hölls i entréplanets luftiga ljusgård, det så kallade atriet.

Stadshuset är åtta våningar högt och sammanbyggt med Folkets hus. En gemensam entré och reception leder in till ett kombinerat stadshus och kulturhus, med stadsteater, utställningslokaler och dansbana.

Politiker och tjänstemän formulerade tidigt målsättningen för det nya stadshuset. Det skulle vara ett medborgarhus som inbjuder till besök men ändå skapar trygghet för de anställda.
— Det är rätt svårt att kombinera, men vi har lyckats, tycker jag, säger Torbjörn Englund, projektledare för beställaren, Telge Fastigheter.

Sessionssalen, där kommunfullmäktige håller sina möten, ligger i en byggnadsdel som skjuter ut ovanför entrén.
— Vi vill att politikerna ska röra sig i den miljön som är offentlig och inte högst upp, säger Svante Bergman, som har ansvarat för utformningen.

Arkitekterna har också lagt ner stort jobb på att byggnaden ska vara tillgänglig för alla.
— Hela huset är oerhört ambitiöst när det gäller tillgänglighet. Inte bara för folk som är rullstolsburna, utan även för alla möjliga funktionshinder. Det ska vara ett hus för alla, det är en demokratisk tanke, säger Svante Bergman.

Men öppenheten har sin begränsning, även i stadshuset i Södertälje. Besökare kan inte knalla rakt in och träffa sitt kommunalråd. Passerkort eller en anmälan i receptionen krävs för att komma igenom säkerhetsslussarna som leder upp till kontorsdelen.

— Vi har byggt huset för en den hotbild som finns, med de säkerhetskrav som ställs, till exempel på att man ska kunna välja vilka personer man släpper upp i kontorsdelen. Det var en utmaning att kombinera säkerhet och öppenhet, säger Svante Bergman.

Huruvida receptionen skulle vara inglasad eller inte vållade stora diskussioner inom projektet. I slutänden blev det en öppen reception utan säkerhetsglas.
— Där kommunen satt tidigare var receptionen väl inglasad. Men nu tror vi att om vi gör en öppen disk sänder det ett budskap så att folks bemötande mot dem som sitter i receptionen blir på ett annat sätt, säger Svante Bergman.

Stadshuset samlar de 450 anställda som jobbar med kommunal service i Södertälje. Tidigare satt dessa på sju olika arbetsplatser i kommunen.
— Vi har fått positiv feedback från dem som jobbar i huset. De pratar om upplevelsen att jobba under samma tak. I stället för att ringa fem personer och boka ett möte träffas man spontant i huset, säger Svante Bergman.