Så kommer du igång med rekryteringen

Så kommer du igång med rekryteringen
Rekryteringskonsultens tips för att anställa rätt.
Johan Norrfjärd, rekryteringskonsult på Academic Work, har listat några tips för en bra rekryteringsprocess.

Fundera kring om du ska göra rekryteringen själv eller ta hjälp av ett externt bolag.

Sätt upp en kravprofil, det vill säga, red ut vilka krav ni kommer att ställa på en kandidat och skilj på kompetens/utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper.

Fundera på vad som är viktigast för er. Förhoppningsvis kommer ni få välja bland flera kandidater och då kommer ni jämföra äpplen och päron. Å andra sidan, om ni inte får ett kandidatunderlag ni är helt nöjda med bör ni funderat igenom vilka möjligheter som finns till upplärning inom organisationen och vad som är avgörande för att man ska kunna gå in och ta ansvar direkt som nyanställd. Prioritera bland kraven!

Sätt en preliminär tidsplan för rekryteringen. Det är viktigt både för information internt, till kandidater och för att förbereda en bra introduktion. Fundera igenom vilka olika steg som ska finnas med. Telefonintervjuer, intervjuer, testning, referenser, arbetsprov etc.

Var gärna flera i arbetet med att formulera annonsen och utgå från kravprofilen ni tagit fram. Fundera ett extra varv kring om ni ska skriva ut alla krav/önskemål. Som man ropar får man svar!

Fundera kring annonseringskanaler. Är ni själva de som är bäst lämpade att annonsera? Vilka medier tar era kandidater del av? Kan ni få hjälp av en extern samarbetspart för att nå ut på rätt sätt?

Se till att ge feedback till kandidater. Både på inkomna ansökningar, hur det går i processen, om det tar längre tid än beräknat etc. En bra återkoppling stärker ert varumärke som en bra arbetsgivare, som även bryr sig om dem som är intresserade av er, även om de inte får möjlighet att arbeta hos er.

Använd en och samma mall för samtliga intervjuer så att ni säkerställer att ni har samma beslutsunderlag när ni sen jämför kandidaterna. Det ökar kvaliteten på ert beslut.

Ta referenser. Se till att också använda en mall för detta samtal för att öka kvaliteten i rekryteringen. Försök få kandidaten att uppge referenser som varit arbetsledare/chef för kandidaten och inte har en personlig relation till densamme.

Se till att samla samtliga berörda inom ert företag för beslutsfattande och se till att ha ett samlat beslutsunderlag.

 

Relaterade artiklar

Hög efterfrågan på arbetskraft inom bygg
Obos rekryterar ny affärsansvarig
SGBC stärker ledningsgruppen
Oljibe rekryterar arbetschef från NCC