Nyheter

Så kommer Max IV att se ut

Runda former. Och mycket grönt, blått och grått. Det bli första intrycket av det nationella forskningslaboratoriet Max IV i Lund.

Den exteriöra designen av det nya forskningslaboratoriet är i stort sett klar. De två arkitektfirmorna Fojab i Malmö och Snøhetta från Norge har nu utsetts till att svara för den yttre gestaltningen av Max IV.

Mark- och schaktarbetet har påbörjats av Peab som ansvarar för etapp ett. Betongarbetet sätter igång i augusti och under september etableras projektkontoret.

Beställare är Fastighets AB ML4 och kontraktssumman uppgår till 360 miljoner kronor.