Så kommer Max IV att se ut

Så kommer Max IV att se ut
Runda former. Och mycket grönt, blått och grått. Det bli första intrycket av det nationella forskningslaboratoriet Max IV i Lund.

Den exteriöra designen av det nya forskningslaboratoriet är i stort sett klar. De två arkitektfirmorna Fojab i Malmö och Snøhetta från Norge har nu utsetts till att svara för den yttre gestaltningen av Max IV.

Mark- och schaktarbetet har påbörjats av Peab som ansvarar för etapp ett. Betongarbetet sätter igång i augusti och under september etableras projektkontoret.

Beställare är Fastighets AB ML4 och kontraktssumman uppgår till 360 miljoner kronor.

Relaterade artiklar

Lista: Nya upphandlingar
Bygger ishall i Landskrona
Mindre återbrukat än önskat för Fyrskeppet
Peab anlitas när akutsjukhuset byggs om