Nyheter

Så många byggföretag har fått korttidsstöd

Korttidsstödet, som infördes 16 mars 2020, gäller fram till 30 september.

750 företag inom byggsektorn har ansökt om permitteringsstöd sedan 22 oktober 2020 och över 160 miljoner har betalats ut. Ett företag som har fått stöd är Fasadglas Bäcklin. 

– Det har varit välkommet för oss, men vi behöver stödet även efter 30 september, säger vd:n Jan Lindholm.  

Sedan första augusti är det offentligt vilka företag eller organisationer som har blivit beviljade eller fått avslag på sina ansökningar om kortidsstöd till följd av pandemin. Men än så länge går det enbart att ta del av vilka företag som har sökt stödet från 22 oktober 2020 och senare. Inte förrän 21 oktober 2021 blir samtliga beslut inom korttidsstödet offentliga.

Att besluten blir offentliga i två steg beror på att regeringen har velat ge extra tid till de som ansökte om stödet innan förslaget om att offentliggöra besluten lades fram.

– Den stora delen är den första då stödet infördes under våren 2020. Då var det väldigt många som ansökte om korttidsstöd, säger Niklas Kjellberg på Tillväxtverket, som har tagit fram en digital lösning för att underlätta utlämning av de offentliga uppgifterna.

En sökning på bygg-branschen visar vilka de 750 företagen är och hur mycket de har fått. Dessa kan delas upp i tre underkategorier: Byggande av hus, Anläggningsarbeten och Specialiserad bygg och anläggningsverksamhet. Där dominerar den sistnämnda som omfattar hela 607 företag. Det företag som har fått mest stöd under den här perioden har kasserat in drygt 2,4 miljoner kronor. 76 företag inom byggbranschen har fått avslag på sin ansökan om korttidsstöd.

Fasadglas Bäcklin, med verksamhet i Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Uppsala, har fått drygt en miljon kronor i stöd sedan oktober 2020. Ett stöd som har inneburit att man har kunnat behålla de flesta anställda.– Vi har tvingats att friställa några, men de flesta är kvar, mycket tack vare stödet, säger vd:n Jan Lindholm. 

Företaget har omkring hundra anställda och i dagsläget har elva medarbetare, de flesta tjänstemän, gått ner i arbetstid.
– Vi berördes inte så mycket i början av pandemin, men byggbranschen släpar efter lite, så det är egentligen först nu som vi är i behov av stödet.

Den 30 september försvinner stödet och Jan Lindholm befarar att det blir tufft.
– Man får anpassa sig. Normalt sett har vi alltid några större ordrar inne, nu har vi i stället flera mindre ordrar där marginalerna är ytterst små. Stödet har varit välkommet, men behöver finnas under en längre tid för oss i byggbranschen. 

Tittar man länsvis så är det storstadsregionerna som bidrar med flest företag som erhållit korttidsstöd; 228 företag är från Stockholm, 120 från Västra Götaland och 64 från Skåne. På fjärde plats hamnar Gävleborg med 33 företag.

De dryga 161 miljoner kronorna som har fördelats ut till företag inom byggbranschen från oktober 2020 ska ställas mot den för perioden totala summan som uppgår till dryga 3,6 miljarder kronor och omfattar 12850 företag och organisationer inom samtliga branscher. 

Under 2020 beviljades totalt 74908 av de ansökningar som inkom om korttidsstöd och drygt 32 miljarder kronor delades ut. Inom byggverksamheten beviljades förra året 4464 ansökningar. I år har hittills totalt 21775 ansökningar blivit beviljade och drygt 4,4 miljarder kronor delats ut. 950 av årets ansökningar kommer från företag inom byggbranschen. 

Fakta: korttidsstöd
Kortidsstödet infördes 16 mars 2020 som en följd av pandemin och innebär att anställda kan gå ner i arbetstid samtidigt som staten lämnar ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. På det sättet får de anställda behålla en stor del av sin lön. Den tidigare lagstadgade subventionsgraden var 33 procent, men under pandemin höjdes nivån till 75 procent statligt stöd. Korttidsstödet, som beviljas som längst i nio månader, gäller fram till och med 30 september 2021.

Länsvis, antal företag som har fått korttidsstöd från oktober 2020 och framåt.
Bleking 9
Dalarna 20
Gotland 3
Gävleborg 33
Halland 18
Jämtland 9
Jönköping 19
Kalmar 13
Kronoberg 10
Norrbotten 24
Skåne 64
Stockholm 228
Södermanland 21
Uppsala 23
Värmland 19
Västerbotten 16
Västernorrland 19
Västmanland 30
Västra Götaland 120
Örebro 26
Östergötland 23