Nyheter

Så manipuleras du <br></br> av anställda

Nästan alla har en chef. Chefen är till för att bestämma över sina medarbetare. Eller?

Nu har boken som visar hur rollerna kan bli ombytta kommit. ”Så får du chefen att göra som du vill”, heter den och är skriven av Henrik Persson.

Boken ger tips till medarbetare som vill få roligare på jobbet, och samtidigt mer makt.

Exempel på tips:

1. Ta reda på vad chefen vill.Om du vet vad någon vill får du makt. Du kan då ge personen något som den vill ha, samtidigt som du får det du vill ha i utbyte.

2. Gör det som chefen är dålig på. Av tacksamhet för att du gör detta i hans eller hennes ställe kan du ofta köpslå om att bli av med arbetsuppgifter som du inte tycker om.

3. Säg saker rätt. Det viktiga är inte alltid vad du säger, utan hur du säger det. På så sätt kan du få chefen att tänka som du efteråt.