Nyheter

Så minns vi 2015 – ett händelserikt byggår

Foto: Susanne Bengtsson.

Byggvärlden tar julledigt, för att sedan ta sats mot 2016.

Men först summerar vi 2015, som har varit ett händelserikt byggår.

Vi på Byggvärlden vill också passa på att tacka er läsare för i år och önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.

2016 års första nummer av tidningen utkommer den 20 januari. Nästa nyhetsbrev kommer den 12 januari. Men innan dess ses vi på webben.

Susanne Bengtsson, chefredaktör

Anna Sjöström, nyhetschef

 

SÅ MINNS VI ÅRET SOM GICK

Ett axplock av Byggvärldens rubriker 2015

ÅRETS BYGGCHEF

Eva Torberger, distriktschef Skanska, tog hem titeln Årets Byggchef 2015 i konkurrens med rekordmånga finalister, totalt åtta stycken. Priset delades ut på hennes arbetsplats i Göteborg i april.

FÖRBIFART STOCKHOLM

I januari 2015 återupptogs produktionen i projekt Förbifart Stockholm, efter den frysning som den rödgröna regeringen beslutat om hösten 2014.  

Det schweiziska bygg- och anläggningsföretaget Implenia upphandlades till en av tunnelentreprenaderna, FSE 403, tack vare att man köpt upp Bilfinger Construction. Ordern var värd 2,1 miljarder kronor.

ROT-AVDRAGET

Regeringen beslutade att det ska sänkas från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Åtgärden är ett av dragen för att finansiera ett ökat bostadsbyggande.

SUNDSVALLSBRON

Ett 30 ton tungt betongelement lossnade från bron i augusti. Konstruktören JVS’s utredning visade på en för enkel beräkningsmodell, vilket gjorde att upphängningen blev underdimensionerad. Betongelementen var helt enkelt fästa med får få bultar. Inga människor skadades, däremot krossades en bil.

SEGELBÅT OCH STALL

En före detta byggchef på Mall of Scandinavia dömdes till 1,5 års fängelse för att ha tagit emot stora summor, i form av sponsringsavtal och lån, pengar som bland annat användes till inköp av en segelbåt. I november dömdes även en entreprenör, som först frikändes, för givande av muta till den aktuella byggchefen.

En före detta projektledare på Trafikverket dömdes i tingsrätten för mutbrott efter att ha låtit en underentreprenör uppför ett stall åt honom. Även underentreprenören dömdes, för bestickning. Båda fick villkorlig dom och böter.

BARENTS CENTER

Bygget av Barents Center i Haparanda, som ska innehålla både skola, multiarena, biografer, handel och hotell, kom aldrig igång under året.

Projektutvecklaren Concent skyller på att man inte har alla bygghandlingar klara och därför inte lämnat in dem till Haparanda kommun. Samtidigt har andra faktorer förändrats i projektet. I början av året överlät Avalanche Capital, som hade ett exploateringsavtal med kommunen, marken till ett annat bolag. Enligt tidplan ska det vara invigning hösten 2016. 

SÖDERLEDSMÅLET

Bedrägerierna kring Söderledstunneln togs upp i Svea Hovrätt, efter att samtliga fyra som dömts till fängelse i tingsrätten överklagat. Hovrätten sänkte straffen. Tre av de åtalade fick sänkta fängelsestraff medan projektledaren på Stockholm stad frikändes helt.

ALMEDALEN

Byggvärlden var på plats i Visby under årets Almedalsveckan, och vi var knappast ensamma! 35 000 besökare deltog. Antalet evenemang var 4365 stycken. 4600 lyssnade på statsminister Stefan Löfvens tal. Bostadsminister Mehmet Kaplan var den flitigaste ministern med sina 23 åtaganden.

SLUSSEN

Turerna om Slussen var många – även detta år. Den oberoende expertgrupp, som tillsattes hösten 2014 för att granska projektet, kom i januari med sin slutsats, en 170-sidig rapport. Man konstaterade helt enkelt att Slussen är i för såligt skick för att renoveras och därför måste byggas om.

Konkurrenskommissionen menade att direktupphandlingen av expertgruppen, till ett totalt värde av 924 000 kronor, bröt mot upphandlingslagen.

I september meddelade Högsta domstolen att man inte prövar miljödomen för Slussen. Därmed blev det klart för byggstart. När sedan Stockholms kommunfullmäktige i oktober röstade igenom ett genomförandebeslut med siffrorna 91-6 blev det ett avgörande politiskt klartecken. Ombyggnaden av Slussen, som diskuterats i 20 år, kan därmed inledas.

MACHOKULTUREN

”Det krävs stake för att palla”. ”Män är händigare än kvinnor. Det vet ju alla”. Med provocerande citat gick Byggcheferna och Byggnads ut i en gemensam kampanj för att bekämpa machokulturen i byggbranschen. Affischer och annonser på stan följdes upp med seminarier i Almedalen samt en workshop som är ute på turné. 

HÖGHUS

Flera av Stockholms höghus stötte på patrull under året. Detaljplanen för Tellus Tower överklagades av Försvarsmakten som vill att bostadstornet, som planerats vid Telefonplan, ska krympa från 237 meter till max 45.

Detaljplanen för höghuset i Hjorthagen överklagades av både Fortum, föreningar och privatpersoner. Luftfartsverket vill stoppa Norra Tornen i Hagastaden.

Men det finns hopp för höga hus. I Göteborg har man välkomnat Nordens högsta hus på Lindholmen, Karlatornet som ska bli 266 meter högt.

INVIGNINGAR

Malmö Live, Mall of Scandinavia, Hallandsåsen, Arkitekturskolan på KTH och Prioritet Serneke Arena var några av de prominenta invigningarna som ägde rum i år.

Prioritet Serneke Arena i Kviberg öppnade i juli och är med sina 45 300 kvadratmeter Nordens största multisportanläggning, och utsågs till Årets Idrottsarena av Tidningen Sport & Affärer.

BÖTER

NCC döms att betala 150 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Målet gällde den olagliga kartellverksamhet som ägt rum mellan medarbetare på norska NCC och Veidekke i Trøndelag åren 2005 och 2008.

Serneke tilldömdes en sanktionsavgift på 2 225 000 kronor för att ha påbörja en byggnation av ett logistikcentrum i Gårdsten, utan att stadsbyggnadskontoret hade lämnat startbesked.

Hifab dömdes av Svea hovrätt att betala 68 miljoner kronor i skadestånd. Domen avser ett krav rörande ett tidigare dotterbolag. Hifab har överklagat domen till Högsta domstolen.

BYGGVÄRLDEN

Byggvärlden ökade igen. Enligt TS ökade vi upplagan med 600 ex (2,7%) och har nu en upplaga på 22 700. Tack till alla er läsare!