Nyheter

Så minns vi byggåret 2016

Vad minns du av året som gått?
2016 har varit ett händelserikt och spännande år för branschen.
Här kan du läsa om några av nyheterna som vi skrivit om i Byggvärlden. 


PUTSMÅLET
Ja, putsmålet får vara med även i den här årskrönikan. Högsta domstolen meddelade ännu en dom i målet och menade att Myresjöhus anses ha handlat vårdslöst när de uppförde hus med enstegstätad fasad i Svedala. Myresjöhus menade att det blir svårt att förlita sig på typgodkännanden framöver. 

BARENTS CENTER
I början av året hände ingenting, men Concent AB lade ut projektet Barents Center till försäljning. I november blev det klart med försäljning: en grupp investerare med de finska entreprenörerna Erkki Hanhirova och Jarmo Viitala blir huvudägare. Och de ville sätta spaden i marken direkt.  

2 000 000
… kronor fick Fortum betala i företagsbot efter dödsolyckan i Höljes då en kranförare försvann i dammen när hans mobilkran drog ned i vattnet. 

70%
av de svenska byggarna anser att praktiskt taget alla dagar på jobbet är bra dagar, enligt Cramos internationella undersökning ”En bra dag på jobbet”. Goda medarbetare ansågs i Sverige vara den viktigaste förutsättningen för trivsel på jobbet, men andra länder satte lönen på första plats. 

ÖVERENSKOMMELSE FÖR ATT MOTVERKA MUTOR
Bygg- och fastighetssektorn och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gjorde en överenskommelse med gemensamma riktlinjer för att motverka korruption och mutor. 

BYGGVÄRLDEN ÖKADE IGEN
Enligt de senaste TS-siffrorna har Byggvärlden en upplaga på 25 000. Det är en ökning med 2300 exemplar, motsvaranden 10 procent, jämfört med året innan. 

HÖGHUS SOM BLEV LITE LÄGRE 1
Skanskas kontorshus i Södra Hammarbyhamnen, sänktes några meter efter en dom i mark- och miljööverdomstolen. Fortum hade överklagat detaljplanen och fick rätt. 

HÖGHUS SOM BLEV LITE LÄGRE 2
Samma domstol ändrade även detaljplanen för Gasklockan 3 och 4 i Hjorthagen. Byggherre är Oscar Properties. 

HÖGHUS SOM FLYTTADES
Omdiskuterade Tellus Tower blev Tellus Towers. Det planerade höghuset flyttades och ska i stället bli fyra hus i olika höjder, det högsta cirka 240 meter. 

”Det här är en historisk dag. Nu går projektet in i en helg ny fas, från planering och projektering till genomförande.”
/Johan Brantmark, Trafikverkets projektchef, i februari när den första sprängningen för Förbifart Stockholom ägde rum.

DYR NOTA FÖR MOS
Peab:s största projekt någonsin, Mall of Scandinavia, blev dyrare än beräknat och en nedskrivning på 800 miljoner kronor gjordes. n  Förhandlingen inleddes med kommunerna Stockholm, Huddinge, Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping, Linköping, Tranås, Jönköping, Borås, Härruda, Göteborg, Värnamo, Hässleholm, Lund och Malmö. 

43 550
… kronor tjänar i snitt en mellanchef i byggbranschen, det visade siffror från chefsorganisationen Ledarna. 

”Vi har valt den kortaste, rakaste och därmed billigaste vägen.”
/ Hans Gustaf Wessberg, en av de två förhandlingspersonerna i Sverigeförhandlingen.
Förhandlingen inleddes med kommunerna Sthockholm, Huddinge, Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping, Linköping, Tranös, Könköping, Borås, Härruda, Göteborg, Värnamo, Hässleholm, Lund och Malmö. 

KRAFTTAG MOT FUSK
Skatteverket avsatte mer resurser till att kartlägga, stoppa och förebygga bedrägerier. Bland annat specialgranskades ROT och RUT, och de nya reglerna om personalliggare. 

NORDBYGG
Branschens stora mötesplats presenterade flera nyheter, bland annat en arkitekturdag, en installationsdag och en studentdag. Dessutom satte arrangörerna stopp för starkt i montrarna, inget starkare än folköl fick besökarna bjudas på i montrarna. 

KRIMINALVÅRDSHÄRVAN
Hovrätten meddelade dom i kriminalvårdshärvan, gällande mutbrott som ska ha begåtts mellan 2005 och 2010. Fastighetschefen, som dömdes för grovt mutbrott, fick skärpt straff till tre år och sex månaders fängelse. De två konsulterna fick sänkta straff och dömdes till två, respektive två och ett halvt års fängelse. 

NOBEL CENTER
Diskussionerna och debatten om Nobel Center fortsatte. Den nya detaljplanen och exploateringsplan för Nobel Center antogs av fullmäktige i Stockholm, men överklagades senare av Statens Fastighetsverk, SFV. SFV ansåg bland annat att byggnaden var för stor och har för stor påverkan på den kulturmiljö som finns i omgivningen. I en intervju i Dagens Nyheter sa Kungen att han kunde ”downsiza” Nobel Center och att färgen blir ”väldigt dominant”.

ÅRETS BYGGCHEF
Jens Andreasson, som då var arbetschef på Division Anläggning på Svevia i Göteborg utsågs till Årets Byggchef 2016. Han fick titeln bland annat tack vare sin förmåga att driva lönsamma projekt, skapa goda relationer med kunder och bygga vinnande team, samt att han har en gedigen produktionserfarenhet.
– Det känns fantastiskt roligt att få den här uppskattningen, särskilt från medarbetarna, sa han när han överraskades med prisutdelning. 

MINISTER UT
I april avgick bostads, -it, stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (Mp), detta efter att han bland annat fått kritik för att ha varit på en middag där även högerextremister deltog.

TILLFÄLLIGA MINISTRAR
Kaplan ersattes tillfälligt av Finansmarknads- konsumentminister Per Bolund (Mp) och närings- och innovationsminister, Mikael Damberg (S).

MINISTER IN
Peter Eriksson (Mp) utsågs till ny bostads- och digitaliseringsminister i maj.
–  Bostadsbyggandet har blivit en av Sveriges största utmaningar och jag är ödmjuk och stolt över att få leda det här viktiga arbetet, sa han bland annat. 

REGERINGEN OCH BOSTADSBYGGANDET
Under året har regeringen infört flera åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet. Bland annat 1,84 miljarder i stöd till kommuner som bygger nya bostäder och stöd till renovering och byggande av studentbostäder, hyresrätter och bostäder för äldre. I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen bland annat satsningar som ska göra handläggningen hos länsstyrelserna snabbare och en översyn av Boverkets bygg- och konstruktionsregler. 

OLYCKA
I början av maj inträffade en fallolycka med dödlig utgång. En man föll ner från hög höjd i samband med arbete på tak. 

ÅRETS JULKLAPP
Årets julklapp var ingen nyhet för byggbranschen. Med hjälp av VR-teknik låter bostadsbolag sina kunder kliva in i ännu obyggda bostäder. Exempelvis använde sig Peab av tekniken i projektet Sätra Torg. 

NY BRO ÖVER GÖTA ÄLV
Mark- och miljööverdomstolen sa ja till en ny bro över Göta Älv. Kommuner med hamnar i Göta Älv och Vänern hade tidigare överklagat bron.

REKORDBYGGE INVIGDES
Biokraftvärmeverket i Värtan i Stockholm invigdes i maj. Det krävdes tre års byggtid och en investering på cirka 5 miljarder kronor för att få det på plats. Verket är Sveriges och världens största biobränslebaserade kraftvärmeverk i stadsmiljö. 

”Jag har alltid haft starka visioner om att förändra och det är lättast att göra om man får bestämma själv.”
/Jessica Löfström, vd för bemanningsförtaget ExpanderaMera, som fick utmärkelsen Årets Affärsbragd eftersom hon bland annat vågat utmana en av Sveriges mest trögrörliga branscher.

SÖDERTÄLJEBRON
Efter en olycka under natten till midsommarafton stängdes bron av för trafik i södergående riktning. Reparationsarbetet drog ut på tiden eftersom en underentreprenör inte genomförde ett svetsningsarbete på rätt sätt. I augusti kunde bron öppna för trafik igen. 

MÅSTE FÖLJA LOU
Tvisten mellan Akademiska Hus och Konkurrensverket som började 2012 avslutades nu: Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att Akademiska hus är en myndighet och måste därför följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Akademiska Hus dömdes till en upphandlingsskadeavgift på tre miljoner kronor. 

ALMEDALEN
På kvällarna minglades det och på dagarna var programmet fullmatat med seminarier om bland annat bostadsbyggande, energifusk, sund konkurrens, klimatavtalet och jämställdhet i branschen.
–  Bostadsfrågan är absolut hetast i Almedalen i år, sa Göran Cars, professor i samhällsbyggnad och som Byggvärlden följde under en hektisk dag.

KONTROLLAVGIFTER  
1 juli började Skatteverket att ta ut kontrollavgifter på byggarbetsplatser som för elektroniska personalliggare. 

MUTDOM
 Ytterligare en mutdom skärptes, nämligen straffet för den dömde byggchefen som jobbade på Peab-projektet Mall of Scandinavia. Hovrätten höjde straffet med fyra månader, till ett år och nio månader. Själva mutan gällde ett sponsringsavtal för en segelbåt, värt två miljoner kronor. 

SABOTAGE
Spikar och metallföremål hade slagits in i elkablar på Södertälje sjukhus, den nya delen som höll på att byggas. Skanska polisanmälde skadegörelsen och satte in bevakning dygnet runt för att förhindra nytt sabotage. 

SLUSSEN
Följetongen kommer att fortsätta i många år framöver och rivningen av Slussen inleddes under sommaren. Delete, som anlitats av Skanska, ansvarar för rivningen på en yta av 8 000 kvadratmeter. I stort sett inget material går till spillo, eftersom nästan allt återvinns.

EXPERIMENTHUSET INVIGDES
I september invigdes HSB Living Lab i Göteborg av Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning. I Living Lab ska forskning pågå i tio år och man planerar att forska om allt från de boendes vanor till användning av nya material.

STADSFLYTTEN
I Kiruna har man börjat riva kvarter och bygget av nya stadskärnan pågår för fullt. Nya stadshuset Kristallen har blivit en symbol för hela Kirunas omvandling. Peab är generalentreprenör. 

STÄMMER TRAFIKVERKET
Företaget KGO Mixing AB stämmer Trafikverket på 65 miljoner kronor, eftersom de anser att verket inte följd ett licensavtal. Trafikverket å sin sida bestrider och anser att de följa avtalet till 100 procent. 

”Ingen människa ska behöva försvara sin existens, oavsett om man är kvinna, invandrare eller homosexuell.”
/Ali Ranji, vd för Co-Pilot, som är det första företag i byggbranschen som blivit HBTQ-certifierade.

GÖTEBORG VÄXER  
Göteborg står inför sin största utveckling i modern historia. Mycket ska byggas i området runt Centralstationen. Där handlar det om gigantiska infrastrukturprojekt som Västlänken, nya Hisingsbron och nedsänkningen av E45:an. 

NY METOD VID TUNNELBYGGET
Under hösten påbörjades gjutningen av tunnelelementen till Marieholmstunneln i Göteborg. Där används en ny metod för temporära stödkonstruktioner där kraftig rörspont pressas ner i leran.