Statistik & Analys

Så mycket har bostadsbyggandet minskat

byggarbetsplats
Prognoscentret reviderar ner sin tidigare prognos. Foto: Samuel Karlsson

De dystra prognoserna duggar tätt i byggbranschen och en ny rapport från Byggfakta bekräftar nedgången i byggstarter av flerbostadshus det senaste året. Men det finns ljuspunkter även i dessa tider.
– Det är ett intressant läge. Det är väldigt snabba förändringar just nu, säger Tor Borg, analyschef, Byggfakta.

Totalt byggstartades det flerbostadshus till en uppskattad byggkostnad på knappt 79 miljarder kronor mellan november 2021 och oktober 2022. Det är en tydlig minskning på åtta procent från drygt 86 miljarder kronor under samma period året innan. Större delen av nedgången har kommit de senaste fyra månaderna.

– Vi ser att byggstarterna har minskat och det minskar i allt snabbare takt. Och då ska man komma ihåg att det vi mäter i Byggfaktas undersökningar är byggkostnaden och antal projekt. Nu har priset på byggmaterial, drivmedel och finansiering gått upp under den här perioden. Om vi skulle räkna om resultatet till kvadratmeter eller antal lägenheter så är nedgången ännu mycket större eftersom varje kvadratmeter har blivit mycket dyrare att bygga, säger Tor Borg.

Byggstartsindex för flerbostadshus. Källa: Byggfakta

Stora geografiska skillnader

Rapporten från Byggfakta visar på en del geografiska skillnader. Exempelvis var den bedömda byggkostnaden per invånare för de flerbostadshus som byggstartats de senaste tolv månaderna mer än fem gånger så hög i de län som byggstartat mest, Västerbotten, Stockholm, Uppsala, som i de som byggstartat minst, Gävleborg, Halland, Blekinge.

– Om vi tittar länsvis så är det ganska blandade siffror. Det är något län där det ökar något men det är relativt jämnt fördelat. Det som är lite överraskande att Västerbotten ökar men där har vi Umeå och Skellefteå där efterfrågan och byggandet av bostäder är fortsatt högt, säger han.

Om vi jämför storstadsregioner mot övriga landet så pekar statistiken på en minskning i storstäderna men en liten ökning i de andra regionerna när det gäller byggstarterna av flerbostadshus under den aktuella perioden. Enligt Tor Borg kan det bero på skillnader i upplåtelseformer i projekten.

– Troligen är det mycket mer bostadsrätter i storstadsregionerna än i resten av landet och där kanske man är snabbare att stoppa projekten. Jag kan tänka mig att allmännyttan på mindre orter som bygger mycket hyresrätter inte sitter i samma behov av finansiering från banker. Om de behöver låna så gör de det av Kommuninvest, säger han. Om vi tittar på de 20 största kommunerna så är det många som ökar. I exempelvis Örebro, Nacka, Umeå är det upp ganska ordentligt. Det är inte en tvärnit rakt över utan det är en lite blandad kompott.

”Det kan vända väldigt snabbt”

Under samma period så låg starterna för projekteringar för flerbostadshus på nästan 152 miljarder kronor. Vilket är uppgång med 44 procent från förra periodens utfall på 105 miljarder kronor. Alla projektstorlekar har ökat. Det har aldrig startats så mycket projekt någonsin som under den här perioden från november 2021 till oktober 2022. Framför allt från mars fram till juni.

– Det är jättemycket projekteringsstarter under de månaderna jämfört mot tidigare år. Sedan följer det mer normala nivåer för att därefter dyka nu den sista månaden. Det var väldigt mycket projekteringar i Stockholms stad och Nacka. Det är nästan 6 miljarder i projekteringskostnad bara i Nacka och tidigare var det under en miljard, fortsätter han.

Vissa av projekteringsstarterna i Nacka är i väldigt tidiga skeden, men det finns arkitekter anlitade.

Omvärldsläget är ur ett historiskt perspektiv väldigt svårbedömt. Väldigt många faktorer skapar orosmoln för byggbranschen. När det gäller de nyligen projekteringsstartade projekten blir utfallet extra svårt att förutspå.

– Det är lite tveeggat det här. Å ena sidan kan det vara så att många har slängt in pengar i de här projekten och sedan kanske man tvingas dra i handbromsen. Men anta att det om vi om ett halvår har ett helt annat läge. Med minskad inflation och lägre räntor. Då finns det väldigt många projekt som skulle kunna byggstarta så det kan vända väldigt snabbt. Det är ett intressant läge. Det är väldigt snabba förändringar just nu, säger Tor Borg.

Projekteringsbarometer, nyproduktion flerbostadshus. Källa: Byggfakta