Nyheter

Så mycket minskade bostadsbyggandet under första halvåret

Cirka 31 000 lägenheter började byggas under första halvåret 2018, enligt preliminär statistik från SCB. Foto: Getty Images

Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 30 950 lägenheter under första halvåret 2018. Det innebär en minskning med cirka 10 procent jämfört med samma period 2017 då 34 231 lägenheter började byggas, det visar ny statistik från SCB. 

Det är första gången antalet påbörjade lägenheter minskar under första halvåret sedan 2012. Då påbörjades 27 procent färre lägenheter än under första halvåret 2011.

Under första halvåret påbörjades cirka 24 350 lägenheter i flerbostadshus vilket är 11 procent färre än motsvarande period 2017. I småhus påbörjades cirka 6 600 lägenheter vilket är 4 procent färre än under samma period 2017.

Under perioden tillkom även ett tillskott på 1 250 lägenheter genom påbörjad ombyggnad jämfört med ett tillskott på 2 395 lägenheter under första halvåret 2017.

Siffrorna för 2018 är uppräknade med 18 procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period senaste året. Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 42 procent.