Nyheter

Så mycket ökade materialpriserna

Faktorprisindex för flerbostadshus har stigit med 5,5 procent på årsbasis — mätt i november. Det innebär att kostnaderna ökat betydligt snabbare än inflationen.

Ökningstakten har dock avtagit. Från oktober till november var ökningen 0,1 procent, enligt Byggindex, som ges ut av Sveriges Byggindustrier och Statistiska Centralbyrån.
Byggherrekostnaderna, där räntekostnader ingår, ökade med 7,3 procent på årsbasis.

Byggmaterialkostnaderna steg med 6,4 procent. Så här stora var ökningarna, material för material:
• Trävaror 15 procent
• Elmaterial 9,2 procent
• Snickerier 7,7 procent
• Armeringsstål 6,1 procent
• Övrigt byggmaterial 5,9 procent
• Järn och stål 5,4 procent
• Betongvaror 4,7 procent
• VVS-material 4,4 procent
• Vita varor 2,6 procent
• Golvmaterial 1,2 procent