Nyheter

Så mycket tjänar byggchefer

Ledarna har tagit fram lönestatistik för byggbranschens chefer. Foto: Getty Images

En mellanchef i byggbranschen tjänar 57 000 kronor i månaden, och en arbetsledare i Stockholm har en månadslön på 42 500 kronor. Dessutom har varannan byggchef bilförmån. Det är några resultat från Ledarnas senaste löneenkät.

Ledarna har hjälpt Byggvärlden att sammanställa lönestatistik för byggchefer utifrån den senaste löneenkäten, som gjordes under hösten 2021 (se tabeller längst ner på sidan).

– Löneutvecklingen ser bra ut i byggbranschen, särskilt för kvinnor som haft bättre utvecklingen än männen, säger Peder Bertilsson, lönestrateg hos Ledarna.

Männens löneutveckling, sett till medianlön över hela chefskollektivet, landade på fyra procent 2021, medan kvinnornas löner ökade med 5,9 procent. Man ska dock ha i beaktande att endast tio procent av de svarande i enkäten är kvinnor samt att pandemin har haft en påverkan, speciellt under år 2020. 

Samtidigt har kvinnor i regel högre utbildning än männen, vilket kan vara en förklaring.

– Enligt de senaste årens löneenkäter har en tredjedel av kvinnorna mer än tre års högskolestudier medan motsvarande siffra bland männen enbart är en av tio.

Något annat som framkommer tydligt i statistiken är de regionala skillnaderna. Stockholm ligger högst för alla chefsnivåer. Sedan kommer Mellansverige och Skåne, medan Västra Götaland och Norra Sverige ligger något lägre.

– Det är marknadskrafterna som styr. Något som kan påverka löneläget är om det råder brist på erfarna byggchefer, säger Peder Bertilsson.

Peder Bertilsson, lönestrateg hos Ledarna.

Vilket ansvar som ingår i chefsrollen varierar, men för mellanchefer och högre chefer ingår hela paletten med budget- och personalansvar samt ansvar för verksamheten.

– Men det ställs höga krav redan på arbetsledarnivå genom att dessa chefer har ett visst ansvar för arbetsmiljöfrågor.

Ledarna har även ställt frågor om löneförmåner i enkäten. Den vanligaste förmånen bland byggchefer är bilförmån/tjänstebil. Drygt varannan (56%) av byggcheferna som svarat på enkäten har angett att de har någon form av bilförmån. På andra plats kommer bonus (46%) och sedan sjukvårds- och pensionsförmåner (36-34%).

2021 var ett år som var drabbat av pandemi-restriktioner, men detta har haft en begränsad påverkan på byggbranschen genom att de flesta projekt har kunnat genomföras och relativt få företag har genomfört korttidspermitteringar, menar Peder Bertilsson.

– Under pandemin har ledarskapet verkligen kunnat göra skillnad. Duktiga chefer har påverkan på effektivitet, arbetsmiljö och resultat.

De områden inom Byggbranschen som Ledarna har använt till sin statistik är: Byggföretagen, Installatörsföretagen, Måleriföretagen, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörern, Plåt och ventilationsföretagen.

Medianlön per chefsnivå och region, enl Ledarnas löneenkät 2021

Högre chefMellanchefFörsta linjens chefArbetsledareSpecialist
 Stockholms län80 00062 50052 00042 50050 900
 Västra Götalands län67 20055 80050 00042 40052 900
 Skåne län72 70058 40051 00041 70048 500
 Södra Sverige exkl storstadslän62 10054 00048 40041 00044 300
 Mellansverige exkl storstadslän73 90056 50049 10041 80049 400
 Norra Sverige65 00054 60047 10041 90051 000
Total69 00057 00049 90042 00050 100

Lönestatistik från Ledarnas löneenkät

Medianlön per chefsnivå

Andel per chefsnivå
Högsta chef/VD73 0003%
Högre chef69 0008%
Mellanchef57 00032%
Första linjens chef49 90025%
Arbetsledare42 00022%
Specialist50 10010%
Total50 500