Nyheter

Så mycket tjänar byggchefer

Fackförbunden har presenterat lönestatistik för 2020. Foto: Getty Images

En civilingenjör i byggbranschen tjänar i snitt 59 300 kronor. En högskoleingenjör har en medellön på 46 100 kronor. 
Det framgår av ny statistik från Sveriges Ingenjörer.


Sveriges Ingenjörer har sammanställt månatliga medellöner för ingenjörer yrkesverksamma inom företag som organiseras genom Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier).

En civilingenjör inom avtalsområde Byggföretagen har en medellön på 59 300 kronor, medan en högskoleingenjör i snitt tjänar 46 100 kronor.

– Ingenjörer finns över hela den svenska arbetsmarknaden. Våra medlemmar är anställda inom allt från industri, it och bygg till statliga arbetsgivare inom högskolor, Lantmäteri och Försvaret och inom kommuner och regioner. Lönemässigt hamnar ingenjörer i byggbranschen på den övre halvan, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Civilingenjörer inom privat sektor har då snittlön på 56 300 kronor. Inom statlig sektor är medellönen 50 500 kronor och inom kommun och region 48 800 kronor.

– Av våra medlemmar jobbar 84 procent inom privat sektor. Nio procent jobbar statligt och sju procent inom kommuner och regioner.

Sveriges Ingenjörer har även sammanställt statistik över ingenjörer i chefspositioner. Chefslönerna skiljer stort mellan privat och framför allt kommunal nivå. En civilingenjör i chefsposition inom privat sektor har en medellön på 76 100 kronor, med en motsvarande tjänst inom kommun/region tjänar i snitt 64 200 kronor. För högskoleingenjörer med chefsansvar varierar medellönen mellan 61 500 kronor (privat) och 55 300 (kommun).

Även Ledarna har nyligen gått ut med lönestatistik. I Lönekollen för 2020 redovisas löner för byggchefer i olika positioner. En högre chef tjänar i snitt 72 00 kronor, medan den ”högsta chefen” har en medellön på 77 000 kronor, enligt statistiken.

I Lönekollen 2020 går det också att se hur lönesättningen skiljer sig i olika delar av landet. Högst löner finns i Stockholm, där byggchefer (alla chefsnivåer) i snitt har 2000 kronor mer i sina kollegor i Skåne och Västra Götaland.

Det finns också löneskillnader mellan kvinnliga och manliga ingenjörer. Här kan Sveriges Ingenjörer konstatera att skillnaden är cirka 10 procent, men tar man hänsyn till ett antal bakomliggande faktorer minskar denna skillnad till mellan 4 och 5 procent, en siffra som följer hur det ser ut i landet i stort inom privat sektor.

På Sveriges Ingenjörer delar man inte uppfattningen att det skulle vara brist på ingenjörer.

– Vi kan inte se någon braskande brist. Då hade det sett annorlunda ut lönemässigt, menar Camilla Frankelius.

Löneutvecklingen för ingenjörer går långsamt, enligt Sveriges Ingenjörer.

– Löneutvecklingen följer inte den takt som den borde göra med tanke på att det är högkonjunktur. Det borde ha hänt mer de senaste åren, lönerna speglar inte det värde som ingenjörerna bidrar med till samhället.

Att byta jobb lönar sig enligt Sveriges Ingenjörers statistik. De som byter jobb får i genomsnitt en högre procentuell löneökning jämfört med de som inte rör på sig. Detta gäller alla typer av arbetsbyte, interna byten och byte till annan arbetsgivare, i genomsnitt cirka tio procent jämfört med en höjning på fyra procent för de som inte byter jobb. Jämförelsen gäller för de som bytt jobb mellan oktober 2018 och oktober 2019 i privat sektor.

– Vi ser också att byta jobb kan vara ett snabbt sätt att få upp lönen. Men det är också viktigt att inte bara fokusera på siffran i sitt årliga lönesamtal. Att få extra inbetalningar till tjänstepensionen eller ytterligare semesterdagar är också mycket värt, säger Helena Hedlund, förhandlingschef på Ledarna.

Hon menar också att det är viktigt med dialog.

– Vi uppmuntrar våra chefsmedlemmar att ha en kontinuerlig dialog med sin lönesättande chef, att stämma av förväntningarna löpande, för att undvika eventuella överraskningar. På det sättet finns det ett naturligt sätt att prata om prestation och lön hela året,.

Ingångslönerna för ingenjörer låg 2019 på 33 600 för civilingenjörer och 31 500 för högskoleingenjörer, enligt Sveriges Ingenjörers statistik.

FAKTA:
 
Nivå Medianlön, hela riket

Högsta chef 77 000

Högre chef 72 000

Mellanchef 53 000

Första linjens 43 380

Specialist 47 750

Regioner, alla chefsnivåer, högre chef, första linjen

Stockholms län 52 500 92 400, 45 950

Västra Götaland 50 200 71 600, 41 150

Skåne 50 000 72 000, 43 700

Mellansverige 46 000 59 500, 42 500

Norra Sverige 46 000 i.u, 42 500

Källa: Ledarna. Lönestatistiken har samlats in från Ledarnas medlemmar under hösten 2019. Alla medlemmar kan själva logga in och göra Lönekollen på Ledarna.se

Medellön för ingenjörer inom bygg, Sveriges Ingenjörer:

Avtalsområde Civilingenjör Högskoleingenjör

Byggföretagen 59 300:- 46 100:-

Lönenivåerna för ingenjörer generellt och inom de aktuella branschområdena är individualiserad. Det innebär att siffrorna ovan ska ses som grova typexempel. Medlemmar kan själva logga in i lönedatabasen via sverigesingenjorer.se för mer detaljerad löneinformation.

Källa: Sveriges Ingenjörers lönestatistik 2019.