Nyheter

Så mycket tjänar ingenjörer

ingenjörer på bygge
De individuella löneökningarna för ingenjörer i privat sektor uppgick förra året till i genomsnitt 6,9 procent, det visar en sammanställning av Sveriges Ingenjörer. Foto: Getty Images

Ingenjörernas löner i privat sektor steg snabbare under 2022 än de gjort på tio år. Det visar Sveriges Ingenjörers nya lönestatistik.

– Ingenjörernas löneutveckling under fjolåret var den högsta på tio år. Tack vare den stora efterfrågan på ingenjörer har det varit lätt att byta jobb och företagen har varit beredda att betala bra för ingenjörernas höga kompetens, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer.

De individuella löneökningarna för ingenjörer i privat sektor var 2022 i genomsnitt 6,9 procent. Det är högre än de 5 procent som varit snittet under perioden 2013–2021.

I den offentliga sektorn syns inte lika höga ökningar. Där ligger de individuella löneökningarna på 3,9 procent, vilket är nära genomsnittet under samma period. Var fjärde ingenjör, 25 procent, i den privata sektorn bytte jobb externt eller internt i sitt företag förra året.

Nytt jobb lönar sig

– Ett arbetsbyte ger oftast en högre löneökning jämfört med att stanna kvar på samma position, och är därför en av de viktigaste förklaringarna till att lönerna steg så snabbt under fjolåret, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer.

Att byta jobb gör att lönen ökar snabbt i unga år. Även de erfarna ingenjörerna får lönepåslag som oftast ger individen mer än dubbelt så hög löneökning i procent än de som inte bytte arbete eller arbetsgivare.

I de yngsta åldersgrupperna fick de som bytte jobb förra året individuella löneökningar på 15–16 procent. De som inte bytte landade mellan 7 och 9 procent i genomsnitt. En ingenjör i åldersgruppen 50–54 år som bytte jobb fick 2022 en genomsnittsökning på 8 procent. De som stannade kvar på samma jobb fick knappt 4 procent.

– Arbetsmarknaden för ingenjörer är och har varit mycket god under året, och arbetslösheten ligger fortfarande under en procent, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer.

Snittlön på drygt 57 000 kronor

Sveriges Ingenjörers lönestatistik:

  • Medellön för alla ingenjörer: 57 200 kronor/månaden.
  • Medellön exkl. chefer/företagsledare: 52 400 kronor/månaden.
  • Medellön för chefer/företagsledare: 78 100 kronor/månaden.
  • Medellön för högskoleingenjörer: 50 700 kronor/månaden.
  • Medellön för civilingenjörer: 59 400 kronor/månaden.


Siffrorna baseras på en enkät genomförd bland över 74 000 yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Ingenjörer genomförd under under perioden oktober 2022 till januari 2023.