Nyheter

Så mycket tjänar ingenjörer

Bild: Getty Images

Medellönen för en ingenjör låg förra året på 52 200 kronor. Högst ligger civilingenjörer i privat sektor, med 55 500 kronor. Lägst medellön har högskoleingenjörer anställda av kommuner och landsting, med 40 000 kronor. Detta enligt en sammanställning som Sveriges Ingenjörer gjort.

Sveriges Ingenjörer presenterar lönestatistik för 2018 som grundar sig på den årliga löneenkäten bland Sveriges Ingenjörers yrkesverksamma medlemmar. I siffrorna ingår ingenjörslöner på både medarbetar- och chefsnivå. Tydligt är att lönerna skiljer sig åt mellan olika ingenjörsgrupper och sektorer. 

– Lönestatistiken speglar variationen som finns bland ingenjörer, men visar också att den sammantagna löneutvecklingen inte motsvarar den stora efterfrågan på ingenjörer som finns i samtliga sektorer, säger Camilla Frankelius förhandlingschef Sveriges Ingenjörer, i en kommentar till statistiken.

Lönerna för ingenjörer i privat sektor ökade med 2,6 procent under 2018, vilket är samma ökning som året innan.

– 2,6 procent är inte ett dåligt utfall, men det borde vara betydligt högre. Företagen har all anledning att bättre uppskatta sina ingenjörer som ligger bakom det värde och de innovationer som företagen ska leva på nu och under lång tid framöver.

Civilingenjörer i kommunal sektor var de som sett till nivåhöjningstalen fick den största ökningen. Nivåhöjningstalet är löneökningen i procent för hela gruppen. I kommunal sektor fick gruppen en ökning med 2,8 procent jämfört med 2,4 procent under 2017.

Inom statlig sektor hade civilingenjörerna en sämre utveckling under 2018 än året innan. Där låg ökningen på 1,7 procent 2018 att jämföra med 2,2 procent 2017.

FAKTA: 
Medellön/månad för ingenjörer 2018:

  • Civilingenjör privat sektor: 55 500 kr
  • Civilingenjör statlig sektor: 48 400 kr 
  • Civilingenjör kommun och landsting: 47 400 kr
  • Högskoleingenjör privat sektor: 45 500 kr
  • Högskoleingenjör statlig sektor: 42 300 kr
  • Högskoleingenjör kommun och landsting: 40 000 kr

Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018.