Nyheter

Så överlever du första tiden som chef

De första hundra dagarna på ett nytt chefsjobb sägs vara som en smekmånad. Men de är också helt avgörande för den fortsatta karriären. Med planering undviker du blindskären, tipsar chefsrådgivaren.

Om den allra första tiden i ledarrollen inte faller väl ut har det inverkan på både företaget och medarbetarna, men allra mest på den nya chefen, som kanske ödelägger en framtida chefskarriär. Det säger Vibeke Skytte, rådgivningschef på den danska ledarorganisationen Lederna, i Business.dk. Hon kan glädjas åt en markant ökning av antalet nya, unga chefer i medlemsorganisationen. Samtidigt noterar hon att trycket på rådgivningsgruppen ökar; allt fler medlemmar behöver hjälp i sitt nya chefsjobb.

– Utgå i från att du har allas ögon på dig. Tänk på att du är en förebild; det du säger och gör kommer att prägla verksamhetens kultur och normer på sikt, säger Vibeke Skytte.

Hon har några standardråd, som hon ger till såväl unga som gamla som träder in i en ny roll på jobbet eller börjar på ett helt nytt ställe.

Gör din egen introduktionskurs
Nöj dig inte med företagets introduktionsprogram, gör ett eget.Vad du vill veta, vilka du vill prata med, vad du vill åstadkomma. Uppdatera varje månad.

Stäm av förväntningarna
Ta reda på vilka förväntningar din närmaste chef har på dig, så att du inte leder i blindo. Du kanske har lagt ribban alldeles för högt.

Var inte för personlig
Undvik att gå över gränsen mellan att bjuda på sig själv och att vara alltför privat och personlig. Som chef bör du hålla en viss distans till dina medarbetare, som inte ska vara din närmaste vänner. Extra intrikat om du har avancerat från kollega till chef på samma arbetsplats.

Involvera medarbetarna
Kom ihåg att inbegripa medarbetarna i dina planer och tankar från första stund. De som har varit längre på stället än du har säkert mycket att bidra med, om du frågar.

Gör inte för mycket
Tänk på att den första tiden sätter standarden för resten av din tid i företaget. Så tänk dig för innan du kastar dig ut i 60-timmarsvecka för att imponera på chefen. Mängden arbete avgör inte alltid resultatet.