Nyheter

Så påverkar corona stadsplaneringen

Thomas Sandell, Åsa Kallstenius, Helena Tallius Myhrman och Charlotta Herte diskuterade social hållbarhet under ledning av moderator Gunnar Oesterreich. Bild: Skärmklipp

Digitala Almedalen c/o Boinstitutet har nu börjat och under den första dagen diskuterades två högaktuella ämnen: corona och social hållbarhet.
En slutsats som deltagarna kom fram till är att corona kommer att ändra hur vi planerar för nya bostäder, bland annat genom att större vikt kommer att läggas vid utomhusmiljöer och att småstäderna blir allt viktigare.

Värdet av det sociala livet i städerna har blivit tydligt inte minst under coronapandemin med gapande tomma städer i många länder. Så hur bör vi planera våra miljöer för att möta nya utmaningar, som till exempel klimathotet eller epidemier? Vilka kvaliteter behöver finnas i våra hem, de kvarter vi bor i, och i staden, för att uppnå en hållbar livsmiljö? Både miljö/klimat, ekonomi och sociala perspektiv spelar in. Och hur säkerställer vi att kvaliteterna uppfylls? 
Det var några av frågorna som diskuterades i seminariet med titeln ”Den hållbara (bo)staden – hur möter vi dagens och framtidens utmaningar?”

Medverkade gjorde Thomas Sandell, chefsarkitekt på sandelsandberg, Åsa Kallstenius, chefsarkitekt och delägare, ansvarig för innovation och utveckling, Kod Arkitekter, Helena Tallius Myhrman, stadsarkitekt Gävle kommun och Charlotta Herte, chef marknad, sälj och kommunikation, BoKlok.
Moderator Gunnar Oesterreich frågade vilka kvaliteter i bostäder som skapar värden för de som bor där.
– Förutom grundkrav som att det ska gå att laga mat och tvätta sig är behoven individuella. Nu, i coronatider har det blivit aktuellt med platser där man kan dra sig undan och till exempel jobba ostört. Vi vet också att många uppskattar balkong eller terrass där man till exempel kan odla, sa Thomas Sandell.
– Utemiljön är ett mycket viktigt komplement till själva bostaden, sa Helena Tallius Myhrman.
Hon pratade också om vikten att spara en del naturmark när man planerar för nya stadsdelar. 
Deltagarna kommenterade också en debattartikel som nyligen publicerats i DN, skriven av Göran Bengtsson, professor emeritus i ekologi och tidigare lärare i riskanalys vid Lunds universitet och tekniska högskola:
Med anledning av att coronaspridningen är mera utbredd i förtätade än glesare stadsdelar skriver han bland annat ”sålunda borde man omgående ta bort möjligheten för kommuner och domstolar att förtäta städer…”
– Med anledning av corona tror jag absolut att vi är på väg in i ett samhälle där mindre städer kommer att bli viktigare, sa Thomas Sandell.
– Jag tror också att vi nybyggnation kommer att tona ner i skala och att vi kommer att se färre nybyggda kolosser, sa Åsa Kallstenius.
– Men redan nu finns det småskalig förtätning av städer. Förtätning kan också förgylla trista platser och öka mångfalden i ett område, sa Charlotta Herte.
Digitala Almedalen c/o Boinstitutet arrangeras av Boinstitutet i samarbetet med BoKlok och Stellar Capacity. Den pågår i tre dagar: 29 juni, 30 juni oxh 1 juli.