Så rasade World Trade Center

Så rasade World Trade Center
Tvillingtornens stomme i stål klarade själva flygplanskraschen. Istället var det den häftiga branden från flygbränslet som fick byggnaderna att kollapsa. I dag används raset i undervisningen på KTH.

Håkan Sundquist, professor vid institutionen för byggnadsvetenskap på KTH, hade snabbt bilden klar för sig varför tvillingtornen kollapsade. Efter attentatet den 11 september 2001 förklarade han i Ny Teknik varför tornen föll.

Sammanfattningsvis gick raset till så här:

– Tornen klarade själva krocken med flygplanen. Trots att delar av fasaden slogs sönder kunde stålkonstruktionen fortfarande bära husen.

– Vid kollisonen slets dock brandskyddsmaterialet av från stålpelarna.

– Det brinnande flygbränslet från de fulltankade planen hettade upp stålet till den temperatur på 600-800 grader då det tappar sin bärighet.

– Stålpelarna vek sig som spagetti. Ett fortskridande ras inleddes som fick byggnaderna att falla.

I dag, tio år senare använder Håkan Sundqvist, 11 september-attacken i sin undervisning i byggkonstruktion.

– Eftersom risk och säkerhet är en viktig del av undervisning så dyker frågor om vad man kan lära sig av inträffade konstruktionsolyckor upp här och var i undervisningen.

Relaterade artiklar

Tecknar avtal om bygge av kontor värt 800 miljoner
Bygger ut anstalten för 900 miljoner kronor
Nu är Karlatornet högst i Norden
De bygger Axevalla Hästcentrum