Nyheter

Så rustar byggbolagen för lågkonjunktur

Det har varit goda år i byggbranschen, men nu kommer signaler om avmattning. Dessutom finns oro för att USA-krisen ska smitta av sig på den svenska ekonomin. Så här rustar sig byggbolagen för en kommande lågkonjunktur.

Under de goda åren har Skanska Sverige haft som strategi att inte växa fullt så mycket som möjligheterna har erbjudit.

— Vi har ett antal år när volymen har gått upp kraftfullt. Vår strategi har varit att inte följa med riktigt upp för att ha högre marginaler. Det har lett till att vi har tappat i marknadsandelar men ökat i marginal. Dessutom har vi prioriterat projekt hårdare, säger Mats Williamson, vd för Skanska Sverige.

Och oavsett om marknaden går upp eller ner försöker Skanska Sverige hela tiden att sänka sina kostnader.
— Vår marginal är nu 4,7 procent. För ett tag sen var den väsentligt lägre. Att marginalen är högre beror bland annat på att vi har lyckats sänka kostnaderna. Det kommer att vara en fördel för oss när marknaden går ner, säger Mats Williamson.

Även NCC Construction Sverige arbetar hårt med att sänka kostnaderna.
— Det är rätt i vilken konjunktur som helst, säger Tomas Carlsson, vd på NCC Construction Sverige.

NCC ser en viss avmattning på bostadssidan men vidtar inga särskilda åtgärder med anledning av en eventuellt stundande lågkonjunktur. ”En normal försiktighet” präglar dock vissa av NCC:s bostadsprojekt, enligt Tomas Carlsson, på så sätt att bolaget har krav på ett visst mått av förbokningar innan de drar igång nybyggen.

Besqab, som framför allt bygger och säljer bostadsrätter på egen mark, har varit ganska pessimistiska när det gäller hur länge högkonjunkturen skulle vara. Därför har företaget gjort noggranna analyser av var och för vilka det är lämpligast att bygga bostäder i en lågkonjunktur.

— Vi har valt att fokusera på projekt med lägen och köparkategorier som är mindre konjunkturkänsliga, säger Kjell Jansson, vd på Besqab, men vill inte precisera närmare med hänvisning till affärshemligheter.

Han tror dessutom att företaget kommer att tvingas jobba hårdare med försäljning och marknadsföring framöver.
— Hittills har vi inte behövt göra särskilt mycket säljarbete, det har blivit fullbokat direkt, säger han.

För att inte bli för konjunkturkänsliga försöker Besqab även skapa fler verksamhetsben att stå på. Nu erbjuder bolaget sig till exempel att bygga åt andra byggherrar och att driva planprocesser åt fastighetsägare.

Besqab har expanderat försiktigt, till stora delar som en följd av att företaget helt enkelt inte har kunnat rekrytera så mycket personal som man har behövt. Kjell Jansson uppskattar att företaget annars kunde ha haft en arbetsstyrka som var tio procent större.

Kjell Jansson är oroad över USA-krisen och dess eventuella smittoeffekter på svensk ekonomi.
— Banker och finansiella institut har varit för generösa med att ge lån. Och det är samma här, det är så jäkla lätt att ta lån. Det har lett till kreditförluster i USA och det sprider sig som ringar på vattnet, säger han.

Anläggningsföretaget Frijo är försiktigt med att nyanställa personal för att vara beredda på en lågkonjunktur.
— Om vi visste att konjunkturen höll i sig kunde vi anställa fler. Men för att slippa säga upp folk är vi lite försiktiga, säger Jan Kjellson, vd på Frijo.

I praktiken innebär det att Frijo hellre anlitar underentreprenörer än anställer egen personal, och hyr in en del folk från bemanningsföretag. Även maskiner hyr företaget in ibland.

Jan Kjellson har ”alla antenner och känselspröt ute” för att hålla koll på konjunkturen. Den offentliga sektorn är en stor beställare och en viktig indikator på konjunkturen för Frijo.

Även anläggningsföretaget JVAB jobbar på att hålla nere den egna personalstyrkan.
— Vi jobbar så att vi har ett antal personer anställda som motsvarar situationen när vi har som minst att göra. I övrigt täcker vi upp med inhyrd personal, säger Peter Karlsson, vd på JVAB.

Så rustar sig företagen för lågkonjunktur

Försiktig expansion
Bolagen väljer att inte växa fullt ut under de goda tiderna.

Anställa få
Företagen löser personalbehoven med hjälp av underentreprenörer eller inhyrd personal.

Breddar verksamheten
Med fler inkomstkällor blir företagen mindre konjunkturkänsliga.

Noggranna projektanalyser
Företagen försöker utröna vilka byggprojekt som kan vara lönsamma även i lågkonjunktur.

Mer reklam
Bolagen jobbar hårdare med marknadsföring och försäljning.

Uppmärksamma signaler
Företagen håller koll på varningssignaler om att lågkonjunkturen är på väg.

Sänka kostnaderna
Både Skanska och NCC jobbar hårt på att sänka kostnaderna.

Säkerställa efterfrågan
NCC kräver förbokniungar innan nya bostadsbyggen dras igång.