Nyheter

Så ser branschen ut år 2030

Göran Carlson, vd Cramo. Foto: Cramo

Ett grönare byggande, större mångfald och kortare arbetsdagar, det är vad beslutsfattare inom bygg tror kommer prägla branschen år 2030.
Det visar en undersökning som publiceras av Cramo i samband med Nordbygg.

Inför Nordbygg har Cramo låtit undersöka hur beslutsfattare inom byggbranschen tror att branschen kommer att se ut år 2030. Resultatet kan sammanfattas med att vi kommer få se en teknisk utveckling som förändrar processer och vårt sätt att arbeta.

– Det är förstås svårt att sia om framtiden, men jag tror ändå att vi kan vara säkra på att företag inom byggbranschen måste vara beredda på att snabbt ställa om, i takt med den tekniska utvecklingen och förändringar i arbetsmarknaden. Kraven på kortare ledtider och ökad hållbarhet kommer att tvinga fram förändrade processer, säger Göran Carlson, vd på Cramo, i ett pressmeddelande.

Det råder enighet i att prefabrikation och inomhusproduktion kommer spela en allt större roll i framtiden. 88 procent tror att industrialiserat byggande kommer öka i omfattning, och 78 procent att andelen flyttbara lokaler kommer att öka.

Åtta av tio tror också att maskiner kommer utföra större mängd arbete än i dag, och bara 0,7 procent tror att maskiner kommer utföra mindre mängd arbete. Sju av tio tror att användningen av maskiner kommer bli mer komplext, på grund den tekniska utvecklingen. Byggbranschen kommer också behöva fler dataingenjörer.

– Vi har sett hur modern IT och teknik gjort att flera branscher snabbt förändras. Jag tror att byggbranschen nu står på tur, och att vi kommer få se hur teknik och maskiner tar över många av våra arbetsuppgifter. För branschen innebär det förstås utmaningar, men också stora möjligheter. Vi ser i undersökningen att branschen ser grönt byggande och kostnadseffektiva lösningar som högsta prioritet år 2030. För att nå dit krävs en förändrad byggprocess och ny kompetens, säger Göran Carlson.

Åtta av tio tror att det inom byggbranschen kommer att finnas en större andel kvinnor år 2030, och lika många tror att branschen kommer vara mer mångkulturell. Knappt 40 procent tror också att mångfaldsfrågan kommer vara ett av de tre högst prioriterade områdena.

– Många har i dag uppfattningen att vi är en ganska homogen grupp människor, dominerad av män. Tyvärr är det inte bara en fördom, utan det ligger en hel del i det. Att beslutsfattare tror på ökad mångfald är oerhört glädjande. För företag handlar det inte bara om att arbetsplatsen blir mer harmonisk med mångfald, utan också om att kunna stå sig i konkurrensen. Med brist på arbetskraft är det nödvändigt att söka kompetens inom alla grupper i samhället, säger Anders Collman, hållbarhetschef för Cramokoncernen.

Studien visar att mer än fyra av tio tror att vi kommer arbeta färre timmar än i dag, och knappt tre av tio att arbetsdagen kommer se ut på samma sätt, och en fjärdedel att den kommer vara mer flexibel. Färre än en av tjugo tror att arbetsdagen kommer vara längre.

Sex av tio tror även att en större andel av personalfunktionen kommer att outsourcas, och tre av tio att den kommer vara ungefär som idag. En av tio tror att en mindre andel av personalfunktionen kommer att outsourcas.

Om undersökningen:

SurveyMonkey har på uppdrag av Cramo undersökt hur beslutsfattare inom byggbranschen i Sverige tror att branschen kommer se ut år 2030.
Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät under perioden 2 februari till 25 mars, och besvarades av 275 respondenter.