Nyheter

Så ska BTH Bygg räddas


BTH Bygg AB har ansökt om och beviljats företagsrekonstruktion. En rekonstruktion är inledd vid Solna tingsrätt.  BTH Bygg har för avsikt att renodla sin verksamhet till att endast avse byggserviceverksamhet, och därmed avveckla ROT och nyproduktion.
Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

 
I tisdags ansökte Q-gruppen om konkurs. 

Nu informerar en annan stockholmsbyggare om att man har ekonomiska problem och har ansökt om företagsrekonstruktion. BTH Bygg AB skriver i sin ansökan till tingsrätten att bolaget ansöker om företagsrekonstruktion ”i syfte att kunna utreda förutsättningarna för att säkerställa uthållig lönsamhet och finansiering av verksamheten samt att nå en uppgörelse med fordringsägarna om hur deras fordringar ska betalas”

Bolaget redovisade en förlust om 30 miljoner för 2018, och för 2019 redovisar man en prognostiserad förlust om 20 miljoner kronor.

Bolaget skriver i ett pressmeddelande att man under rekonstruktionen kommer att fortsätta att bedriva verksamhet. Betalning för leveranser av varor och tjänster under rekonstruktionsperioden kommer att ske i förskott eller kontant.

BTH Bygg AB, med en närmare 30-årig historia, har ett brett utbud av byggtjänster och deras affärsidé är att bygga, renovera och underhålla fastigheter åt publika företag inom Stor-Stockholm. Verksamheten vilar på fyra ben: Byggservice, ROT bostäder, ROT lokaler och nyproduktion.

Inom nyproduktion har BTH erfarenhet både av att bygga i egen regi och samverkansprojekt. I mars i år tecknades ett avtal med Sisab om att bygga två nya förskolor, i Hässelby och Bromma. Inom bostäder har BTH Bygg en pågående utförandeentreprenad åt Stockholmshem i Rosenlundsparken. Projektet beräknas vara klart hösten 2019, enligt BTH:s hemsida.

Kärnverksamheten har länge utgjorts av byggservice, men under 2014 började bolaget att expandera inom affärsområdet nyproduktion. En expansion som kom att ske på bekostnad av lönsamheten då bolaget bland annat tog på sig projekt till för låg kostnad, enligt deras ansökan om företagsrekonstruktion. 

BTH hänvisar, precis som Q-gruppen, till att den inbromsande konjunkturen för nyproduktion i Stockholm har medfört att konkurrenssituationen förändrats och att antalet nya projekt inte uppnått budget. 

En rekonstruktionslösning är, enligt ansökan, att renodla verksamheten till att endast omfatta byggserviceverksamhet, viket innebär att affärsområdena Nyproduktion och ROT avvecklas. ”Denna omställning kommer att innebära betydande personalnedskärningar”. 

Bolaget har 135 anställda. 

Mikael Kubu från Ackordscentralen är utsedd som rekonstruktör.