Nyheter

Så ska byggbolagen effektivisera produktionen

Med den nya generationen styrsystem blir byggproduktionen effektivare. Foto: Getty Images

NCC, Skanska och PEAB satsar nu på en ny generation styrsystem för byggproduktionen.
Mångmiljardbesparingar hägrar.
Produktionen ska bli effektivare och det hela liknar bilindustrins kapitalsnåla tänkande med just-in-time-leveranser. Produktionsplaneringen centraliseras och kraven blir tuffare gentemot branschens leverantörer.

Detta handlar om en ny tekniktrend i byggbranschen och just nu ligger Norge i täten. I Norge lanseras senare i år en ny nättjänst riktad till byggbranschen som heter B-link som ska ge de nya möjligheterna.
– Entreprenörerna kan spara många miljarder kronor per år genom att införa teknik som B-link, säger Klas Eckerberg i Svensk Byggtjänst.

Svensk Byggtjänst ägs av ett 30-tal organisationer i byggbranschen och arbetar för en effektivare byggprocess.

Logiken med B-link är följande. En konstruktör arbetar i CAD-programmet Revit och kan från Revit hämta in information via B-link från produktdatabaser. Denna information från produktdatabasen kan automatiskt importeras in i CAD-modellen. Konstruktören anger i CAD-modellen vilken typ av produkter som ska användas och dessa produkter är klassificerade med hjälp av CoClass och ETIM. (CoClass är ett svenskt klassificeringssystem och finns inte i Norge.)

Inköparen kan sedan söka i produktdatabasen efter de produkter som uppfyller egenskapskraven. Därmed blir det enkelt för inköparen att välja de produkter som sammantaget är billigast och bäst. Produkterna har en unik identifiering med hjälp av en GTIN-kod.

Entreprenörerna har inköpsavtal med många leverantörer och när inköparen vet vilka produkter som uppfyller egenskapskraven i arkitektens CAD-modell (ritning) så blir det möjligt att i ett tidigt skede av byggprocessen beräkna material- och byggkostnaden. Entreprenören kan också samköra information från många samtidigt pågående byggprojekt. Tackvare denna samordning blir det även möjligt för entreprenören att samordna inköpen för hela denna volym och därmed pressa priset.

Denna samlade lösning blir möjlig när konstruktörer, arkitekter och entréprenörer får tillgång till en nättjänst som fungerar som norska B-link.

Bakom B-Link står de tre norska produktdatabaserna NOBB, EFO och NRF som tillsammans har cirka 1,5 miljoner byggprodukter för bygg-, el- och VVS. De är nu i full färd med att införa GTIN och ETIM för de tre produktdatabaserna och det tar tid.

– Förutsättningen för att byggbranschen ska kunna spara pengar med effektivare produktionsstyrning är att vi har en unik identifiering av byggindustrins produkter och det får vi med hjälp av GTIN. Jag tror det tar två till tre år innan byggbranschen har en kritisk massa av produkter med GTIN, säger Lennart Skog, NCC.
I Sverige finns en branschöverenskommelse om att satsa på GTIN.

NCC hävdar att de ligger först i Sverige med att införa den nya tekniken. (Se separat artikel om NCC). NCC köper byggvaror för 25-30 miljarder kronor per år, anger företaget. Men de vill inte svara på hur många procent de räknar med att spara. Samma besked får Byggvärlden från Skanska och Peab.

– Från Skanskas håll ser vi mycket positivt på initiativ som B-link i Norge. Hexagon PPM håller på och utvecklar  ett system med liknade funktioner, tillsammans med Skanska Sverige. Där kommer information från modeller att integreras med projektets kalkyl och planeringssystem, som sedan kommer att utgöra underlag för en effektiv produktionsstyrning, säger Per-Ola Svahn, teknisk chef, Skanska Sverige.

PEAB pekar på nyttan med att kunna använda GTIN och ETIM för att välja betongexpander från olika leverantörer.

– PEAB har precis startat ett arbete där vi ser över möjligheterna till effektivisering av inköpsfunktionen och vi är övertygade om att detta är modellen framåt för oss och byggbranschen, säger Andreas Furenberg, chef för teknik och produktion i affärsområde Bygg.

– Vi är övertygade om att det finns stora besparingar i hela värdekedjan.

För de medelstora och mindre entreprenörerna är moderniseringen ett stort steg, menar Klas Eckerberg.

– De stora entreprenörerna moderniserar själva sina system och de har resurser för att införa integrerade nättjänster. De stora entreprenörerna har avancerade inköpssystem och det har varit en viktig resurs i dessa företag, säger Klas Eckerberg.

– De små entreprenörerna har inga avancerade inköpssystem och de behöver portallösningar och kunna köpa integrationstjänster om de ska kunna införa samma slags tekniska lösningar som NCC.

– I Sverige borde det finns ett erbjudande ute på den svenska byggmarknaden inom ett år så att även mindre och medelstora entrerprenörer kan börja använda avancerade lösningar, typ B-link. Dessa nättjänster kommer att baseras på ETIM, GTIN och CoClass. Så lyder prognosen från Klas Eckerberg.

Han påpekar att det finns ett företag ”BIM Object” som erbjuder en tjänst inriktad på denna marknad idag.

– Svensk Byggtjänst fick reda på att Norge utvecklar B-link för några år sedan. Efter det har vi diskuterat att utveckla en motsvarande lösning för den svenska byggmarknaden, säger Klas Eckerberg.

– Jag hoppas att vi kan starta ett sådant projekt under hösten 2018, säger Eckerberg.

I Sverige finns det idag tre produktdatabaser med över två miljoner registrerade produkter, för bygg-, el och VVS-produkter.

Om Svensk Byggtjänst vill etablera en B-link-liknande tjänst så behöver de diskutera samarbete med LOQIG Finfo, Sveriges Elgrossister och VVS Info.

– LOQIG Finfo är öppna för att snabbt starta en dialog så att vi kan få en svensk B-link. För att det ska bli succé behöver vi ha alla produktdatabaser med oss från början. Finfo, VVS-Info och El borde ingå i en gemensam lösning som vi utformar tillsammans, säger Magnus Tönne, Sales Enablement Director för LOQIG Finfo.

– För slutanvändarna är den stora vinsten att kunna nå all produktinformation via en enda gemensam ingång, precis som B-link. Produktinformation och 3D-modeller för produkter för bygg, el och VVS hämtas på samma sätt, säger Magnus Tönne.

– För hela byggbranschen är det en otrolig vinst om de kan hämta all produktinformation via en svensk B-linktjänst, säger Magnus Tönne.

Sveriges Elgrossister kan tänka sig att utreda en svensk B-linktjänst, anger VD Sverker Skoglund.

VVS Info vill inte kommentera saken.

Fakta: teknikstandarder

– Digitaliseringen innebär kommunikation med digital information. Genom integration mellan CoClass, ETIM och GTIN blir det möjligt att etablera sömlös digital kommunikation för enskilda produkter

– CoClass är det nya svenska klassifikationssystemet för planering, byggande och förvaltning. CoClass innehåller koder och begrepp som beskriver fastigheter och anläggningar från helheten till delarna. Det ägs av branschorganisationen Svensk Byggtjänst.

– European Technical Information Model (ETIM) är en internationell branschstandard för produkter inom el, VVS och bygg. 14 länder är medlemmar i ETIM. ETIM Sverige styrs av en referensgrupp för leverantörer, grossister och byggvaruhandel.

– Organisationen GS1 har utvecklat en global standard för att ge varje artikel en unik identitet. Den kallas GTIN (Global Trade Item Number). GS1 Global Traceability Standard (GTS) möjliggör spårbarhet för GTIN-märkta varor genom hela distributionskedjan
i realtid.