Nyheter

Så ska Citybanans stationer se ut

Nästan 40 meter under markytan – men ändå luftigt. Tusentals resenärer dagligen – men ändå enkelt och stressfritt. Att utforma Citybanans nya stationer är en utmaning. Nu har förslagen visualiserats.

Spaltmeter har skrivits om ett av Sveriges absolut största byggprojekt just nu: Citybanan. En sex kilometer lång tågtunnel ska byggas. Dessutom tillkommer en järnvägsbro och två underjordiska pendeltågsstationer. Den planerade kostnaden: 16 miljarder kronor.

Nu har Banverket presenterat bilder på de kommande pendeltågstationerna City och Odenplan.

– Utmaningen med arbetet är att få till rumsambanden, så att det känns tryggt och naturligt att förflytta sig, säger Kjell Werner, arkitekt och ansvarig för utformningen av de nya stationerna.

Stationen City ligger på 38 meters djup och är den djupast belägna platsen utmed järnvägssträckan. Trots djupet siktar Banverket på att skapa ljusa stationer med rymd. Konst ska ge identitet åt rummen.

– Vi har tänkt att konsten ska fungera både som utsmyckning och som vägledande signaler, säger Kjell Werner.

Vad kommer att skilja de här stationerna från de pendeltågs- och tunnelbanestationer som redan finns under jorden i Stockholm?

– De nya stationerna kommer inte att likna de gamla. De kommer att vara mer byggda miljöer än bergrum.

Enligt Banverket ska plattformsavgränsande glasväggar med självöppnande dörrar ge ett bra inomhusklimat. De minskar även bullernivåerna.

Kommer det inte även minska olycksrisken på plattformarna?

– En sekundär effekt är att det kan minska på antalet olyckor när människor ramlar ned på spåren.

Hur känns det att hålla på med detta nu när det är så struligt med all tågtrafik?

– Strulet tänker jag nog mest på när jag åker till och från jobbet. Men jag kan säga att vi med Citybanan kommer att fördubbla spårkapaciteten i Stockholm, och därmed göra staden mindre känslig för störningar.

Schaktmassor motsvarande 30 hötorgsskrapor fraktas bort. 2 500 personer jobbar som mest med Citybanan.

Byggtid: nio år

Budget: 16 miljarder kronor.

Klart: 2017.

Tunnellängd: Sex kilometer.

Tre stationer: Stockholm Södra, Stockholm City, Stockholm Odenplan.

Antal arbetstunnlar: Sex.