Nyheter

Så ska investeringsstödet fördelas

Bostadsminister Per Bolund. Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet.

Den 1 februari återinförs investeringsstödet. Boverket har fått i uppdrag att fördela stödet utifrån bostadsbrist och byggbehov.

– Nu ser vi till att pengarna går dit de behövs som mest, säger bostadsminister Per Bolund.

För att fler hyresrätter ska byggas där bostadsbristen är som störst ska Boverket utifrån bostadsbrist och byggbehov fördela det statliga investeringsstödet i två potter – en för storstadsregionerna och en för övriga landet. Detta är en signal om att det behövs byggas mer hyresbostäder med relativt lägre hyra i storstadsregionerna för att möta behoven där, står det i pressmeddelandet från Regeringskansliet.
I december beslutade regeringen att från den 1 februari 2020 återinföra investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studenter i en effektivare form. Nu får Boverket i uppdrag att fördela stödet.

– Beslutet är det sista steget i att få investeringsstödet på plats. Nu ser vi till att pengarna går dit de behövs som mest, säger bostadsminister Per Bolund.

Boverket kommer fördela ramar till länsstyrelserna för beslut om att bevilja stöd utifrån dessa två potter. Fördelningen av ramar får dock ändras om det är nödvändigt för att ta hänsyn till den faktiska efterfrågan på stöd.