Nyheter

Så ska kajen i Nacka omvandlas

Kvarnholmen ska utvecklas till ett område med över 2 000 bostäder, skola och rekreationsytor. Nu startar de första spontarbetena för ny kaj på Kvarnholmen.

Totalt ska det bli 400 meter ny kaj med rekreationsytor, turbåtsangöring, bil- och cykelparkeringar på norra Kvarnholmen, mittemot Djurgården vid Stockholms inlopp.

Det är Züblin Scandinavia AB som utför uppdraget med spontkaj.

– Det här är startskottet för den första offentliga kajen i Nacka kommun, säger Erik Holmgren projektledare i ett pressmeddelande.

-Här kommer vi att ge plats för tre sjuvåningshus med utsikt över Stockholms inlopp.

Kvarnholmen ägs av KUAB, ett samarbete mellan JM och KF Fastigheter. I området ska det bli 2 100 bostäder och en grundskola för 700 elever.