Nyheter

Så ska kriminellas tillgång till sprängmedel stoppas

Inrikesministern Mikael Damberg.

Bättre tillsyn, bakgrundskontroller och ursprungsmärkning – det var några av förslagen som diskuterades när inrikesministern mötte representanter från byggbranschen för att diskutera hur man hindrar att kriminella får tillgång till civila sprängmedel.

– Det finns en stor vilja att åstadkomma en förändring i Sverige, säger Mikael Damberg.

Med anledning de eskalerande antalet sprängningar som förekommit i Sverige inte minst under 2019 anordnade inrikesministern Mikael Damberg rundabordssamtal med representanter från byggbranschen. Syftet var att diskutera vilka åtgärder som man kan vidta för att förhindra att civilt sprängmedel hamnar i de kriminellas händer. 

– Jag har haft ett väldigt konstruktivt möte med byggbranschen. Vi tittade på flera olika områden som tillsyn, bakgrundskontroller, ursprungsmärkning men också utbildningen av dem som hanterar sprängmedel ute på byggarbetsplatserna. Det finns mycket vi kan göra för att försvåra att sprängmedel försvinner från våra byggarbetsplatser, säger Mikael Damberg.

Flera av representanterna från byggbranschen menade att många kommuner inte genomfört den tillsyn som de ska göra av den här typen av företag och verksamhet. Ansvaret för att kommunerna utför tillsynen ligger ytterst på MSB.

– Tillsynen av de företag som har rätt att hantera sprängmedel måste bli bättre. Många vittnar om att flera av de här företagen inte har haft någon tillsyn på väldigt länge och så kan vi inte ha det om vi ska öka säkerhetsnivån i hanteringen, fortsätter han.

En annan viktig åtgärd som inrikesministern lyfte fram var tullens ansvar för att stoppa inflödet av sprängmedel från utlandet. Även om polisens undersökningar tyder på att det förekommit civilt sprängmedel vid flera av sprängningarna kan de inte avgöra om det kommer från Sverige eller något annat land. 

– Nu gör polisen väldigt stora tillslag i de kriminella miljöerna och har också slagit ut ett antal bombnätverk i Sverige. Jag tror att det kommer ha effekt men vi måste jobba långsiktigt för att strypa tillgången av sprängmedel för de kriminella och då är byggbranschen en del men också tullen måste göra mer för att smuggelvägarna ska strypas, säger Mikael Damberg.