Nyheter

Så ska Norrland bli en tillväxtmotor

Presentation av visionen Norrland 2070. Foto: Anna Sjöström

Umeå med sina 300 000 invånare är navet i Norrland och har fått en internationell flygplats och dessutom är luftfarten i det närmaste utsläppsfri.
Längst kusten, från Haparanda till Stockholm, går en dubbelspårig höghastighetsjärnväg.
Det är några av punkterna i visionen Norrland 2070, som Skanska tagit fram tillsammans med Umeå universitet.

Skanska och CERUM, Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet, har tagit fram en bild av hur Norrland och dess städer skulle kunna se ut om åtgärder genomförs under de kommande decennierna.
Visionen presenterades under Almedagsveckan.

De viktigaste åtgärderna är:
Stadsutveckling: Städerna ska vara täta och attraktiva, med nya energilösningar och ha plats för människor från hela världen.
Investeringar för att krympa avstånden: Höghastighetståg, bra flygförbindelser och ett elektrifierat vägnät.
Proaktiv planering och samarbete: Samarbete och dialog mellan näringsliv, invånare och offentliga aktörer.

– Efter 1950 har det varit dåligt fokus på tillväxt och människor i Norrland, men det här är ingen omöjlig vision. Man kan prata om de små procenten när det kommer till att öka folkmängden, säger Lars Westin, forskare vid Umeå Universitet.
Han tror att Norrland har passerat en miljon invånare till år 2070.
– Men man måste ha fokus på att dra till sig människor.
Enligt beräkningarna handlar det om 230 miljarder kronor i investeringsmöjligheter.
– Så det är bara att bjuda in aktörer som fastighetsägare, byggare och andra som är intresserade av att skapa nya städer i Norrland, säger Lars Westin.

Företag inom forskning, turism och skog och malm lyfter Norrland och har lockat dit nya invånare.
Kommunikationerna är väl utbyggda och det finns exempelvis en dubbelspårig höghastighetsjärnväg från Haparanda till Stockholm. Med en kan man åka mellan Umeå och Stockholm på två och en halv timme.
Här finns också tåg från öst till väst, exempelvis Sundsvall – Trondheim och Uleåborg – Narvik.
Nya järnvägar fraktar malm och 300 mil elektrifierade vägar bidrar till att tungs vägtransporter är utsläppsfria. 

De konkreta förslagen kring stadsutveckling fokuserar på Umeå, men Skanska menar att potentialen finns i flera av städerna.
År 2070 är Umeå en grön stad och med sina 300 000 invånare är den navet i tillväxtmotorn Norrland. Stadskärnan är tät, cykelvägnätet är väl utbyggt och bostadslösningarna moderna. Ön, mitt i Umeälven, är nu en toppmodern stadsdel med populära bostäder, butiker, kultur, grönområden och här finns plats för 50 000 människor – boende och arbetande.
Umeå är en trygg plats som lockar människor från hela världen.

– Man bli nästan tårögd när man läser rapporten och det är på det här sättet vi försöker jobba, säger Anders Ågren (M) kommunalråd Umeå kommun.
Han tror att dagens bild av Norrland skevar och att många har en felaktig bild av hur Norrland har utvecklats.
– De flesta bor i städer och de flesta städerna ligger vid kusten. Vi vill förtäta, vi vill bygga centralt och högt. Kommunen har en vision om att vara 200 000 invånare år 2050, så Skanskas vision ligger i samma linje.
– För att nå visionen för Norrland krävs att vi breddar näringslivspaletten, vi måste få dit fler branscher och bli mera internationaliserade, säger Inger Edlund Pedersen, vd Norrbottens Handelskammare.

Alla paneldeltagare var överens om att politiska mål och tydlighet var viktigt, liksom ett långsiktigt samarbete mellan kommuner och näringsliv.
Dock var det en fråga som delade panelen: Hur stort är egentligen Norrland?

Bilden:
Christoffer Järkeborn, moderator, Niklas Nordström, (S) kommunalråd Luleå kommun, Anders Ågren (M) kommunalråd Umeå kommun, Inger Edlund Pedersen, vd Norrbottens Handelskammare, Pierre Olofsson, vd Skanska Sverige AB, och Lars Westin, forskare vid Umeå Universitet.

Så arbetades visionen fram:
Tillsammans med studenter på Umeå universitetet har lektor Katrin Holmqvist-Sten från CERUM, Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet genomfört flera workshops. Gymnasieelever vid Dragonskolan i Umeå har fått berätta om vad som skulle få dem att bosätta sig i en norrländsk stad även i framtiden. Professor Lars Westin, CERUM har tagit fram en rapport om vad forskningen säger om framtidens Norrland med fokus på Umeå. Även andra forskare från olika norrlandsuniversitet har intervjuats om Norrlands framtid.

Källa: norrland2070.se