Nyheter

Så ska nya brandkatastrofer undvikas

Det 24 våningar höga Grenfell Tower i West London brann ner den 14 juni 2017, en brand som krävde runt hundra människoliv. Elden, spred sig snabbt på grund av den höga brännbara egenskapen i byggnadens yttre beklädnad. Foto: Getty Images

Sverige är ett av de länder i Europa med mest liberala regler för brandskydd.

Här finns också liknande konstruktioner som i det eldhärjade Grenfell Tower.

– Det pågår ett nordiskt samarbete för att ta fram nya standarder för kvalitetssäkring av brandskydd, säger Michael Strömgren på brandkonsultföretaget Briab. 

Det byggs högre, billigare, med nya materialkombinationer och det byggs under tidspress. Utvecklingen inom byggindustrin går snabbt, och det gäller att alla teknikområden anpassar sig.

– Vi vill absolut inte förhindra utvecklingen i branschen. Tvärtom! Vi vill möjliggöra innovation genom att öka och förbättra kvalitetssäkring av brandskyddet eftersom ett litet misstag kan få förödande konsekvenser, säger Michael Strömgren brandexpert på Briab och ordförande i SIS/TK 181, som utvecklar standarder.

Sedan 2014 pågår ett nordiskt arbete med att arbeta fram nya standarder för brandsäkerhet för att höja kvaliteten på brandskydd, TS INSTA 952 Fire Safety Engineering – Review and Control in the Building Process. Det är en processpecifikation som gäller för byggnadens brandskydd under hela dess livscykel.

– Helheten är viktig och brandskyddet måste finnas med genom hela processen från projektering och materialval via byggutförandet och ända till förvaltningsskedet.

Nu finns dessutom intresse inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN för arbetet där tunga länder som Frankrike och Tyskland vill få igång en europeisk fortsättning.

– Sverige är ett land med tekniskt sett stor frihetsgrad. Här finns till exempel inga begränsningar för hur högt vi får bygga med brännbara material. Samtidigt har vi, internationellt sett, ett tunt kontrollsystem, säger Michael Strömgren, och fortsätter:

– Det byggs billigare och snabbare och det finns risk för att det tas snabba beslut. Byggföretagen tar ut svängarna mer och bygger mer sårbart och med mindre marginaler ur ett brandskyddsperspektiv. Om vi saknar hängslen och livrem måste vi istället öka kvalitetssäkringen så att både helhet och detaljer håller måttet.

Michael Strömgren nämner Grenfell Tower i London, som fick ett förödande brandförlopp med många döda i juni 2017, som en varningsklocka för hur illa det kan gå.

– I England finns brister i processer för kvalitetssäkring som gör att det går att ta genvägar. Det finns tyvärr liknande problem även i det svenska systemet och det finns troligen ytterväggar i Sverige som liknar den konstruktion som förekom i Grenfell Tower.

Enligt en enkät som Briab låtit göra bland brandskyddskonsulter, byggnadsinspektörer med flera svarade tio procent att de känner till liknande riskkonstruktioner i Sverige.

På Nordbygg håller Brandskyddsföreningen ett seminarium om brandkatastrofer: Brandkatastrofen i Grenfell Tower – Vad hände och kan det hända i Sverige? ”. Med ett fungerande kontrollsystem hade katastrofbranden inte behövt inträffa”, menar arrangören.

– Byggbranschen måste få bättre förutsättningar att jobba med kvalitetssäkring. Bygger man fel upptäcks det först när det brinner och det är det som är så vanskligt inom det här området, säger Michael Strömgren, som själv kommer att sitta med i panelen under seminariet.

Seminarierna om brandsäkerhet äger rum på Nordbygg på fredagen i tre delar: Brandkatastrofen I Grenfell Tower – Hur kunde det hända, Vad hände och kan det hända i Sverige samt Hur bygger vi brandsäkert.