Nyheter

Så ska rekorddammen klara högre vattenflöden

Trängslet i Dalarna är Sveriges högsta jorddamm. Foto: Skanska

Trängslet, i Älvdalens kommun i Dalarna, är Sveriges högsta jorddamm. Skanska genomför ett omfattande renoveringsarbete för att modernisera och framtidssäkra den ålderstigna anläggningen. En ny tunnel och utsprängda ”trappsteg” ska hjälpa dammen att klara kraftigare flöden.

Trängslet är med sina 125 meter den högsta jorddammen i Sverige, och den sjätte största dammen totalt sett. Dammen i Österdalälven, som reglerar nivån i Siljan, är också det största regleringsmagasinet bland Fortums kraftverk med en volym på 1 200 miljoner kubikmeter.

Sedan hösten 2019 är Skanska på plats och genomför omfattande bygg- och renoveringsarbeten. Syftet är att förbättra dammen, som byggdes på 1950-talet, och anpassa den till dagens standard. Trängslet är en så kallad högkonsekvensdamm vilket innebär att ett eventuellt brott skulle få stora konsekvenser.

– Det finns några svagheter och det är rätt tid att förbättra och optimera konstruktionen och uppgradera anläggningen till dagens standard, säger Per Fektenberg, projektledare hos beställaren Fortum.

Klimatförändringar med kraftiga regnoväder, som drabbat bland annat Europa hårt i sommar, väntas påverka flödena i dammarna även i Sverige i framtiden.

– Renoveringen av Trängslet är inte direkt kopplad till klimatet, men med ett nytt utskov kommer dammen klara högre flöden, så vi får klimatanpassningen på köpet, säger Per Fektenberg.

I Skanskas kontrakt, värt cirka 320 miljoner kronor, ingår bland annat att anlägga ett nytt djuputskov för att kunna avbörda mer vatten och sänka dammen både snabbare och lägre än idag och därmed hantera större vattenflöden. Det är en gammal stängd arbetstunnel från när dammen byggdes som nu öppnats upp, renoveras och breddas för att öka kapaciteten. Den nya tunneln är nu 140 meter lång och 7,4 meter bred.

Innan semestern avslutades arbetet med att gjuta fast en ståltub, 7,4 meter i diameter, som ska leda vattnet fram till luckorna, i tunneln. Tuben har tillverkats i Polen, fraktats till Dalarna i delar och svetsats ihop på plats innan den gjutits fast i berget.

– Utmaningen med detta är att få tuben i rätt position och förankra tuben så den inte flyttar sig under gjutning, berättar Jonas Toreheim, Skanskas platschef i Trängslet.

Efter sommaren börjar arbetet med de yttre delarna av tunneln samt med den byxförgrening där röret delar sig i två rektangulära delar som ska förses med dammluckor,

Andra moment i projektet består i att förbättra avbördningskapaciteten genom att utvidga en befintlig spillkanal samt att spränga trappsteg för att öka energiomvandlingen vattnet för att förhindra erosionsskador i nedströms.

Den ombyggda kanalen är 470 meter lång och består av 12 stycken 20 meter långa och 2,75 meter höga trappsteg. De sista 80 metrarna blir stegen brantare, 8 meter långa och 4 meter höga.

– Kraven är höga när vi utformar bredare ”trappsteg” i den befintliga utskovskanalen. Trappstegen får varken vara för lutande eller för flacka. Dessutom vill vi få loss rätt dimensioner när vi spränger eftersom vi fyller med tre olika fraktioner när vi förstärker dammen på nedströmssidan, säger Jonas Toreheim.

Mycket av de bortsprängda massorna i projektet, totalt cirka 300 000 kubikmeter berg, återanvänds som fyllnadsmassor på nedströmssidan och i vägar som byggs på området.

Andra avgörande åtgärder i projektet är att uppgradera dammluckorna, bygga tak över det före detta flottningsutskovet och bygga nya utrymningsvägar under dammen.

– Tunneln med tillhörande stål- och betongarbeten är den mest kritiska delen i projektet, där får vi inte tappa tid, men vi håller tidplanen.

Även om han ser stora utmaningar i nuvarande arbete kan han inte låta blir att imponeras över det arbete som hans föregångare gjorde på 1950-talet då Trängsletdammen byggdes.

– Dammen byggdes på fem år. Det är imponerade vilken avancerad byggnad de fick till på så pass kort tid, säger Jonas Toreheim som egentligen har broar som specialitet men som varit engagerad i flera kraftverksprojekt på senare tid.

Kompetensen finns dessutom i familjen.

– Min pappa var dammbyggare och var bland annat med och byggde Höljesdammen.

Idag jobbar ett 50-tal personer med renoveringen av Trängslet, som har en byggtid på fem år.

– Det här är ett komplext uppdrag, men Skanska har en bred kompetens, och vi har bland annat fått hjälp från Skanska Norge med tunneldelarna.

Det som syns över ytan är bara en liten del av den totala anläggningen som även innehåller kraftstation och maskinrum 140 meter ner i berget och över fem kilometer tunnlar som används för olika ändamål.

– Det som är så spännande med det här projektet är att det innehåller allt, från mark och betongjobb till tunnlar och hus. Dessutom kan vi jobba ostört här och behöver inte ta hänsyn till tredje man utan vi kan fokusera på det roliga, säger Jonas Toreheim.

FAKTA: 

 Trängslets kraftverk:

 • Ligger i Österdalälven i Älvdalen, Dalarna.
 • Uppfördes under åren 1955-1960 där de första aggregaten togs i drift 1960.
 • Är en av landets största vattenkraftverk med ett magasin som sträcker sig 70 km i längd.
 • Sveriges högsta jorddamm (125 meter hög, 900 m lång)
 • Fallhöjd: 142 m
 • Kapacitet: 330 MW
 • Normal medelårsproduktion: 651 GWh

PROJEKTET:

 • Beställare: Fortum
 • Entreprenör: Skanska. Kontraktet värt 320 miljoner kronor.
 • Kostnad: Renoveringen har en budget på 600 miljoner kronor
 • Byggtid: November 2019-juni 2024.
 • Sprängning: 230 000 tfm3 (fasta kubik) berg
 • Betongarbeten: 10 000 m3

Källa: Skanska/Fortum