Nyheter

Så ska Sverige säljas i Shanghai 2010

En paviljong som på utsidan gestaltar den svenska staden och på insidan skildrar naturen ska marknadsföra Sverige och svenska företag på världsutställningen i Shanghai 2010. Sweco presenterar de första skisserna av bygget.

Temat för det svenska deltagandet på Expo 2010 är ”Sweden — Spirit of innovation”, med ledorden innovation, hållbarhet och kommunikation. Hur detta ska gestaltas rent fysisk ligger nu i händerna på Swecos arkitekter. Paviljongen, har utgått från samspelet mellan stad och natur, består av fyra huskroppar där mellanrummet bildar formen av ett plustecken.

Huskropparna ska enligt Sweco visa på stadens struktur utanpå och ge en upplevelse av naturen på insidan med hjälp av vattenspeglar och ljus.
— Paviljongen ska kommunicera att arkitektur och värnande om naturen går hand i hand, säger Johannes Tüll, arkitekt på Sweco.

Den ekologiska dimensionen ska även finnas med i de tekniska lösningarna. Paviljongen ska bland annat återvinna regnvatten och vara återbrukar efter världsutställningens slut.

Arbetet på Sweco inleddes med en intern tävling där företagets 400 arkitekter fick komma med kreativa idéer och förslag kring utformningen av paviljongen. En grupp under ledning av Christer Stenmark och Johannes Tüll på Sweco står bakom det färdiga förslaget.

Den 1:a december tillträder Annika Rembe tjänsten som generalkommissarie för Sveriges deltagande i Expo 2010 i Shanghai. Regeringen avsätter 70 miljoner kronor med förbehållet att de för närvarande 16 företag som deltar i Expo 2010 tillsammans bidrar med lika mycket pengar.

— Världsutställningen kommer att bli ett viktigt led i arbetet med att på nytt stärka den internationella handeln. Den kommer också att ge Sverige möjlighet att stärka sina relationer och bilden av Sverige i Kina, säger Annika Rembe.

Fakta / Världsutställningen 2010

Världsutställningen Expo 2010 i Shanghai arrangeras den 1 maj — 31 oktober 2010 på temat Better City — Better Life.

Världsutställningen beräknas bli den största någonsin med över 220 deltagande länder och internationella organisationer och över 70 miljoner besökare.