Nyheter

Så ska Svevia satsa på kvinnorna

Flera företag sätter upp mål för jämställd rekrytering. På Svevia ska minst 30 procent av de nyanställda vara kvinnor.

0,8 procent av medlemmarna i Byggnads är kvinnor.

6 procent av medlemmarna i Byggcheferna är kvinnor.

På Svevia är 12 procent av de anställda kvinnor.

– Vi har ett affärsmål att minst 30 procent av de nyanställda ska vara kvinnor. För att lyckas går vi ut i en stor kampanj i radio, tidningar och digitalt, säger P-O Wedin, vd på Svevia.

På de tekniska högskolorna är andelen kvinnor kring 40 procent. Men byggbolagen lyckas sällan fånga upp dem när de ger sig ut i yrkeslivet.

– Vi måste visa upp vilka intressanta arbetsuppgifter vi har att erbjuda. Att jobba med samhällsbyggnad är ett attraktivt område, där vi måste kunna locka fler kvinnor, säger P-O Wedin.

Svevia kommer att rekrytera omkring 200 personer per år de närmsta åren, varav hälften tjänstemän och hälften yrkesarbetare.

Syftet med jämställdhetsmålet är dels att bredda rekryteringsbasen för att lyckas tillsätta alla tjänster och dels att få mer jämställda arbetsplatser.

– För att få det jobbar vi också mycket med att skapa en inkluderande kultur, det har vi med på alla chefsutbildningar. Någon särbehandling är inte okej, säger P-O Wedin.

Även övriga större bolag har mål om jämställd rekrytering.

Enligt en sammanställning som Byggindustrin gjort har andelen kvinnor i styrelserna för de tio största byggbolagen ökat med fyra procent på ett år. 21 procent av ledamöterna är kvinnor.