Så skulle Turning Torso klara en krasch

Så skulle Turning Torso klara en krasch
Tack vare sin smala konstruktion och en stomme i betong ska Sveriges högsta byggnad Turning Torso i Malmö klara en kollision med ett flygplan.

Turning Torso i Malmö, som med sin 190 meter är Sveriges högsta byggnad, ska klara en flygplanskrasch, förklarar Jan Byfors, teknisk chef på NCC Construction.

– Ja, bedömningen är att Turning Torso ska klara det. Men 11 september 2001 var en extrem händelse där stora mängder flygbränsle rann ut i byggnaden World Trade Center och orsakade en häftig brand. Det är svårt att gardera sig mot.

Turning Torso är dock betydligt smalare vilket innebär att de bränslefyllda vingarna skulle hamna utanför byggnaden. Dessutom har Malmö-tornet en stomme i betong som är mer robust än tvillingtornens stålstommar.

Att någon medvetet skulle köra in ett flygplan i en byggnad var något som ingen kunnat föreställa sig före den 11 september 2001.

Även tio år senare betraktas händelsen som extrem och inget som byggbranschen tar med i beräkningarna.

– Du måste betrakta det som en enskild händelse som är näst intill omöjlig att gardera sig mot. Tänk själv vilka fort vi skulle behöva bygga om vi skulle skydda oss mot varje tänkbar påverkan, säger Jan Byfors.

När planen träffade tvillingtornen i New York klarade byggnaderna själva kollisionen. Att de sedan rasade berodde på att den häftiga branden från flygbränslet försvagade stålpelarna så att de till slut gav vika och ett så kallat fortskridande ras inleddes.

Att en byggnad ska klara ett fortskridande ras, det vill säga när ett våningsplan rasar ner på de underliggande och får dem i sin tur att kollapsa, är något som byggbranschen redan tidigare har med i sina beräkningar.

Det efter en uppmärksammad olycka i England 1968 då en del av ett bostadshus rasade efter en gasexplosion på ett av våningsplanen.

Byggreglerna har gradvist skärpts i Sverige och andra länder de senaste tio åren till exempel när det gäller bränder. Men Jan Byfors ser inget direkt samband med terroristattacken den 11 september.

Medvetenheten om säkerhetsrisker är dock större i dag än för tio år sedan.

– Passerkontrollerna har till exempel utvecklats kraftigt, inte bara för att skydda byggnaden mot terrorister, utan också mot tjuvar och banditer, säger Jan Byfors.

Skyddet av byggnader utmed vägar och järnvägar har förbättrats så att de bättre ska stå emot explosioner.

Fakta: Flygplan som kolliderat med byggnader

År 1945 kolliderade ett mindre bombplan av typen B-25 med Empire State Building i New York. Kollisionen berodde på att flygplanet navigerat fel i tät dimma. 14 personer omkom.

11 september 2001. Fyra passagerarplan i USA kapas av 19 terrorister från al-Qaida. Två flygs in i World Trade Centers tvillingtorn i New York, ett i försvarshögkvarteret Pentagon i Washington. Det fjärde planet störtar i Pennsylvania. 2996 människor dör, över 6 000 skadas.

Den 18 april 2002 flög ett mindre plan in i Prelli-tornet i Milano. Piloten och två personer i byggnaden dog.

Den 5 januari 2002 stal en 15-åring en Cessna 172 och flög in i bank of Amerika i Tampa, Florida. Endast 15-åringen omkom.

11 oktober 2006 flög ett enmotorigt litet flygplan in i ett bostadshus i New York. Piloten samt en passagerare omkom.

I en självmordsattack den 18 februari 2010 flög ett mindre plan in i en byggnad tillhörande det amerikanska finansdepartementet i Austin Texas. Piloten samt en person i byggnaden omkom.

Källa: Wikipedia

Relaterade artiklar

NCC bygger ut vattenverk i Umeå
Bygger nytt kafferosteri och huvudkontor
Tecknar bostadskontrakt värt 380 miljoner
Skanska bygger ny bussdepå i New York för 5 miljarder